Len 10 Typhoon Nemci by dnes boli funkční

Po ponorkách Type212, fregatách, Leopard 2, Tornádo, je na rade Typhoon Nemci sa dostali na titulky cez Rýn kvôli veľmi zlej prevádzkovej dostupnosti.

Skutočne, týždenník „Der Spiegel“ zverejnil ohromujúci počet iba 10 Typhoon operačných zo 128 dostupných pre Luftwaffe, t. j. skutočná miera dostupnosti nižšia ako 8 %. A to nie je problém izolovaný v čase, len 39 Typhoon by boli k dispozícii v roku 2017. Na dokončenie beštie sa zdá, že v skutočnosti iba 4 Typhoon by bol skutočne schopný vykonávať bojové operácie, kvôli nedostatku munície... 

Dôvody tejto dostupnosti, ktorá hraničí so smiešnosťou, nemožno hľadať len v rozpočtovom aspekte. Nemecké ministerstvo ozbrojených síl má totiž rozpočet zhruba porovnateľný s rozpočtom francúzskych armád, ktoré, hoci sú pod tlakom, plní nekonečne väčší počet úloh. Procesy nákupu a uzatvárania zmlúv sú v Nemecku také dlhé a zložité, že vznikajú mnohé odchýlky, ako napríklad táto spoločnosť, ktorá v Nemecku vyrába podstatnú časť Typhoona ktoré nemôžu doručiť 6 mesiacov po zmene vlastníka, kým sa nedokončí administratívne overenie.

Zaujímalo by nás, ako si v týchto podmienkach mohla kancelárka Merkelová myslieť, že by sa Nemecko mohlo stať stredobodom európskej obrany? Aj keď to znamená zranenie germánskej hrdosti, nemali by sa pokúsiť načerpať inšpiráciu z fungovania dvojice MINARM-DGA na predefinovanie svojho ekonomického modelu?

Pre ďalšie

SOCIÁLNE SIETE

Posledné články