Globálne napätie vyvoláva obavy z dodávok nerastných surovín

Spojené štáty americké sú úplne závislé od dovozu 17 minerálov tvoriacich vzácne zeminy, ktoré sú nevyhnutné pri navrhovaní mnohých high-tech komponentov, teda pre zbrojný priemysel. Je to však Čína, ktorá v súčasnosti vlastní 95 % produkcie týchto kovov. 

Keďže napätie na pozadí obchodnej vojny medzi Čínou a Spojenými štátmi narastá, mnohí odborníci sa obávajú následkov tejto závislostia vyzvať Spojené štáty, aby reorganizovali svoj dodávateľský reťazec pre tieto viac než vzácne nerasty. Pretože v skutočnosti, ak by sa situácia medzi týmito dvoma superveľmocami stala ešte napätejšou, Čína by mohla byť v pokušení pozastaviť dodávky do Spojených štátov, najmä preto, že sama môže počítať s tým, že Rusko poskytne uhľovodíky a poľnohospodárske produkty, ktoré jej chýbajú.

Situácia nie je lepšia ani pre európske krajiny, ktoré sú v tejto oblasti rovnako závislé ako Američania. Ak Európa nemá bezprostredný dôvod uvažovať o konfrontácii s veľmi vzdialenou Čínou, nemôžeme vylúčiť scenár bipolarizácie proti Západu a čínsko-ruského spojenectva s rovnako problematickými dôsledkami. 

Pre Spojené štáty ako aj pre Európu je preto nevyhnutné zaviesť riešenia na zníženie alebo dokonca odstránenie závislosti od čínskych vzácnych zemín. Niekoľko krajín má tieto vzácne zdroje: Brazília, Austrália a niekoľko afrických krajín vrátane Južnej Afriky, Tanzánie, Malawi a Mali. Mnohým z týchto krajín, najmä tým najchudobnejším, sa viac či menej intenzívne dvoria čínske a americké ťažobné spoločnosti, ale prekvapivo málo alebo vôbec nič európske. 

Zatiaľ čo sa Európa snaží vybaviť autonómnym obranným riešením, otázka surovín, a najmä vzácnych zemín, sa musí riešiť rýchlo, inak sa táto obchodná závislosť pravdepodobne zmení na strategickú závislosť.

Pre ďalšie

SOCIÁLNE SIETE

Posledné články