Ursula von der Leyen ako predsedníčka Európskej komisie: príležitosť pre obranu Európy?

Nemecký spolkový minister obrany, menovaný, aby nahradil Luxemburčana Jeana-Clauda Junckera na čele Komisie, je presvedčeným Európanom. Silná žena[efn_note]Anja MAIER, „Ursula von der Leyen, bojovníčka na čele Európskej únie“ v r. Tageszeitung3. júla 2019[/efn_note] sa neváhala postaviť v prospech európskej obrany – niekedy proti srsti jej rovesníkov vo vláde – najmä väčším zapojením Nemecka do vojensko-priemyselnej spolupráce, ako je FCAS a MGCS. V kontexte, kde sa zdá, že Nemecko vysiela opačné signály, by táto udalosť mohla byť symbolom nového impulzu pre obranu Európy. 

Frankofónna a presvedčená eurofilka Ursula von der Leyen obhajuje federalistickú víziu Európy a jej označenie predstavuje silný signál vyslaný do zahraničia: horlivo obhajovala princíp strategickej autonómie Európskej únie napriek podpore prejavenej Atlantickej aliancii[efn_note]Ursula VON DER LEYEN, „Svet stále potrebuje NATO“ vTv New Yorku Doba, 18. januára 2019[/efn_note]. V jeho očiach myšlienka autonómnejšej európskej obrany nie je v rozpore s NATO, a preto žiada o väčšiu spoluprácu v otázkach obrany medzi západnými krajinami. Neutralizáciou tejto falošnej diskusie sa len zvýrazňuje prvok, ktorý zachraňuje NATO, nie kvôli túžbe preceniť oslabené transatlantické spojenie, ale kvôli záchrane európskej veci. Posilnenie NATO znamená posilnenie našej vlastnej kolektívnej bezpečnosti pri postupnom upevňovaní vytúženého ideálu európskej strategickej autonómie. Ak rámec NATO neexistuje, v Európe nie je nič: žiadna štandardizácia, žiadne spoločné operácie, žiadne štáby. 

  Hoci pochádza z vlády zachovávajúcej nemeckú tradíciu zdržanlivosti v otázkach obrany, je zástankyňou pevnejšej línie v otázkach zahraničnej politiky Nemecka a v tomto smere dokázala preukázať svoju nezávislosť od nemeckej politiky a príliš opatrné myšlienky, ktoré v ňom dominujú. Bola pri zrode posielania zbraní kurdským a irackým ozbrojeným silám[efn_note]Derek CHOLLET, „Meet Europe's Rising Defense Stars“ v r. Defenseone.com25. marca 2015[/efn_note], čím sa porušila nemecká tradícia nevyvážania vojenského materiálu do zóny konfliktu. 

   Okrem toho sa ako nemecká spolková ministerka obrany rýchlo zaviazala kontrolovať rozpočet na vojenské vybavenie, ale Nemecko potrebuje silné záruky vo finančných záležitostiach, kým bude investovať trochu hlbšie do priemyselnej spolupráce. Preto otvorene kritizovala Airbusza opakované zlyhania pri kontrole dodávateľov, nákladov a dodacích lehôt[efn_note] „Nemecko žiada od Airbusu ďalších 12.7 milióna eur za meškanie lietadla A400M“ v r. Reuters, 2. augusta 2016[/efn_note]. Vo „hlavných“ programoch, ktorými sú FCAS a MGCS, je nevyhnutná potreba nereprodukovať dysfunkcie predchádzajúcich programov, ktoré boliEuro Fighter Typhoon aA400M.V tomto ohľade by Ursula von der Leyen mohla dobre stelesniť túto záruku a postaviť tak most medzi francúzskymi ašpiráciami v oblasti európskej obrany a nemeckou finančnou silou. 

Luftwaffe A400M Defense News | Nemecko | Vojenské aliancie
LuftWaffe A400M. U. von der Leyen ostro kritizovala riadenie projektu

 Napriek tomu zostáva medzi Francúzmi a Nemcami citeľné isté napätie v oblasti priemyselnej spolupráce spojenej s FCAS, vývozných obmedzení, ktoré dráždia Paríž[efn_note]Laurent LAGNEAU, „Pre prezidenta Macrona Nemecko prejavuje 'demagógiu' pri predaji zbraní do Saudskej Arábie » v r. Opex360.com, 27. októbra 2018[/efn_note]. Počas európskeho turné však Angela Merkelová a von der Leyenová dali sľuby potvrdzujúce zvýšenie záväzkov Nemecka v oblasti obrany. Ale tento prejav bol podkopaný činmi, a to vývozné obmedzenie a značné chátranie nemeckých síl, ktoré sú nútené upírovať sa, aby si zachovali svoj záväzok voči európskym silám rýchleho zásahu[efn_note]Laurent LAGNEAU: „Nemecká armáda si v súčasnosti nemôže udržať svoje miesto na čele síl NATO Very Rapid Response »v Opex360.com, 19. februára 2018[/efn_note]. 

  Mať takúto osobnosť na čele Komisie je nepopierateľne pozitívny signál vyslaný zástancom obrannej Európy. Ak sa však jeho sila presvedčenia môže ukázať ako hybná sila priemyselnej spolupráce, môže byť vnímaná ako riskantná v kontexte rastúceho populizmu a rastúcich výziev pre nadnárodnosť Európskej únie. Pôjde o to, nájsť rovnováhu na ceste k hlbokej vojenskej integrácii a zároveň sa vyhnúť tomu, aby sme upadli do prílišného radikálneho federalizmu, čo by mohlo ešte viac podráždiť euroskeptikov a ich volebné základne, ktoré pokračujú v napredovaní. Až budúcnosť nám ukáže, či mandát Ursuly von der Leyenovej bude zodpovedať – alebo nie – fáze impulzov a dozrievania európskej obrany. 

Axel Trinquier

Špecialista na otázky európskej obrany

Pre ďalšie

SOCIÁLNE SIETE

Posledné články