För DGA är det viktigt att återuppbygga relationerna med industrin

Joëlle Barre, generaldelegaten för beväpning, talade om utvecklingen av relationerna mellan DGA och tillverkare under sin utfrågning i senaten. Enligt honom, om verkligen försök måste göras för att förbättra den administrativa behandlingen av order från staten och DGA, är det också upp till tillverkarna att " ta sitt ansvar »Särskilt när det gäller att uppfylla tidsfrister och kostnadsöverskridanden, med hjälp av exemplen på A400m och Barracuda.

DGA:s tillvägagångssätt är förvisso välmotiverat, men det är också tveksamt. För varje exempel på budgetöverskridanden eller tidsfrister på grund av industrisektorn finns det faktiskt minst lika många på grund av permanenta förändringar i statliga order. Ska vi komma ihåg exemplet med 6+2 FREMM som i slutändan kommer att kosta mer än de ursprungliga 17 FREMMs, på grund av successiva uppskjutningar och minskningar?

Dessutom, om den nya LPM verkligen lovar en ökning av budgeten som gör det möjligt för tillverkare att hantera sina risker över en längre tidsperiod, får vi inte glömma att ministeriet för försvarsmakten har en utestående lön på nästan 50 miljarder euro, vilket påverkar i stort sett försvarsindustrin, och har lett till stora svårigheter i HR- och industrihänseende. Faktum är att det kan verka olämpligt att utse en enda "skyldig" genom att presentera exempel utan sammanhang, där den övergripande situationen var mycket mer komplex...

För vidare

SOCIALA NÄTVERK

Senaste artiklarna