Japan erbjuder sin P1 för det framtida fransk-tyska maritima patrullflygplanet

Medan amerikanerna använder media för att försöka påverka den tyska regeringen att köpa F-35, är det japanernas tur att försöka gå in i det fransk-tyska avtalet för byggandet av det framtida flygplanet. patrullera. Således skickade den uppgående solens land två Kawazaki P1, dess maritima patrull- och anti-ubåtskrigsflygplan, till flygmässan i Berlin, och föreslår ett "partnerskap" för att utveckla det europeiska programmet som måste ersätta franska Atlantique 2 och tyska P3-C Orion.

Men kompetensen inom anti-ubåtskrigföring och Maritime Patrol i Frankrike är bland de bästa, om inte de bästa, i världen, både ur industriell och operativ synvinkel. Den franska flottan och Thales har upprätthållit en mycket hög kompetens inom detta område, till skillnad från många länder, inklusive USA (och Tyskland).

Denna parad som syftade till att försöka infoga sig i de fransk-tyska programmen visar, om det var nödvändigt, i vilken utsträckning den globala försvarsindustrin ser svagt på det fransk-tyska närmandet när det gäller försvarsindustrin.

För vidare

SOCIALA NÄTVERK

Senaste artiklarna