Första investeringar för DefInvest-fonden

DefInvest-fonden, som förvaltas av Bpi på uppdrag av ministeriet för försvarsmakten, och med en årlig budget på 50 miljoner euro, är trädde in i huvudstaden i det franska nystartade företaget Kalray, specialiserad på design av "intelligenta" processorer. Detta är den första investeringen från fonden som lanserades i höstas, med syftet att behålla nystartade företag av strategisk betydelse för Frankrike i Frankrike. 

Nystartade företag som Kalray har verkligen en strategisk betydelse för den franska försvarsindustrin, genom att minska beroendet av USA (men även av Japan eller Tyskland) för halvledare. Men som framgår av den aktuella filen angående undertecknandet av en ny order för Rafale Egyptier som är villkorade av ett amerikanskt tillstånd angående SCALP EG-missilen, kommer den amerikanska ITAR-lagstiftningen mycket troligt att skada den franska exportfriheten.

Ministerinitiativet är desto viktigare eftersom många företag som klassificeras som försvar hävdar att de har svårt att hitta investerare eller finansiella partner i Frankrike.

Det kommer sannolikt att bli nödvändigt för det franska försvarets ekosystem att utveckla sin kommunikationsstrategi, och i synnerhet gentemot allmänheten, för att bättre lyfta fram den ekonomiska och strategiska potentialen för försvarsinvesteringar i befolkningen, och för att vrida slaget mot förutfattade meningar. vilket i hög grad skadar landets innovationsförmåga på detta område.

För vidare

SOCIALA NÄTVERK

Senaste artiklarna