Storbritannien närmar sig europeiskt försvar

Medan Storbritannien i fyra decennier motsatte sig alla försvarsinitiativ inom Europeiska unionen, som man ansåg vara överflödiga och värdelösa gentemot Nato, tillkännagav Theresas regering May sitt stöd för det franska initiativet att upprätthålla nära industriella och militära band med Storbritannien efter Brexit.

Han sa också att han skulle stödja initiativet att skapa en europeisk snabbinsatsstyrka.

Det måste sägas att sedan Donald Trumps ankomst till det ovala kontoret har brittiska ståndpunkter i internationella och säkerhetsfrågor mycket oftare hittats nära franska ståndpunkter än amerikanska ståndpunkter. Dessutom har de franska och brittiska arméerna avsevärt ökat sitt samarbete och interoperabilitet efter Lancaster House-avtalen. 

Slutligen har den franska och brittiska försvarsindustrin utvecklat nära kopplingar, särskilt tack vare missiltillverkaren MBDA, vars DNA är fransk-brittisk, och Thales, som har kunnat investera i Storbritannien utan att snedvrida den nationella dimensionen av liknande företag.

Detta tillkännagivande upplyser också europeiska länder om den brittiska ståndpunkten efter Brexit i denna fråga, medan många projekt befann sig påverkas av det brittiska valet att lämna EU.

För vidare

SOCIALA NÄTVERK

Senaste artiklarna