Kinesisk strategi i Mellanöstern förebådar landets ambitioner

Utöver sin ekonomiska, militära och sjömakt vilar den amerikanska makten på sitt särskilt täta nätverk av allianser. Av de 10 största ekonomiska stormakterna i världen är alltså 5 mycket nära allierade till Washington (Japan, Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Italien), medan Kina bara kan skryta med förbindelser med Moskva (nr 10 i rankingen)

Men Peking har ingen ambition att vara nöjd med den här situationen och utvecklar, med sitt Silk Road-projekt, ett allt viktigare nätverk av allianser, särskilt i Mellanöstern och Afrika. Som alltid med Kina görs saker på lång sikt, utan tillkännagivanden eller medieexploatering, till skillnad från i USA eller Ryssland. Den kinesiska närvaron i Mellanöstern fortsätter dock att öka, oavsett om det är i Gulfmonarkierna, i Irak, i Djibouti eller i Iran. 

Iran är också föremål för mycket särskilt intresse från Pekings sida, som kommer att fortsätta köpa iransk olja och gas trots amerikanska sanktioner. Detta stöd är dock, precis som för Moskva, perfekt bemästrat och kontrollerat för att inte utlösa ilska hos saudierna eller israelerna. Detta är anledningen till att vapenförsäljningskontrakt till Teheran förblir begränsade och konfidentiella. Sålunda har varken Moskva eller Peking godkänt försäljningen av luftvärnssystem för nekad tillträde till Teheran, medan båda tävlar på detta område i Saudiarabien, Qatar eller Förenade Arabemiraten.

Det kommer dock att vara nödvändigt för Kina att få ett av länderna i regionen att öppna tillträde till det för att kunna sätta in tillräckligt med styrkor, vare sig det gäller land, sjö eller luft. Djiboutibasen, även om den utgör en intressant stödpunkt, kan inte användas i händelse av en försämring av situationen, på grund av den amerikanska och franska närvaron. De generösa lån som Peking beviljat till regionala huvudstäder kan mycket väl vara, som var fallet i Stillahavsområdet och Sydostasien, ett mycket viktigt tryckmedel på medellång sikt. 

Vi får inte glömma, i detta landskap, Erdogans Turkiet, som är på väg mot ekonomisk och politisk isolering, och som mycket väl skulle kunna se i Kina, mer än i Ryssland, den ideala partnern, ur ekonomisk, politisk och militär synvinkel, för att klara av ett brott med väst. 

För att lära dig mer om ämnet, läs artikeln på engelska (4 min) – Läs den, den är utmärkt!

https://nationalinterest.org/feature/how-china-trying-dominate-middle-east-29922?page=0%2C1

För vidare

SOCIALA NÄTVERK

Senaste artiklarna