DARPA är intresserad av insekterens hjärna för artificiell intelligens

Den amerikanska försvarets forskningsbyrå, DARPA, har lanserat en utlysning för projekt för att studera, reproducera och tillämpa mekanismerna förhjärnan hos små flygande insekter i artificiell intelligense. Enligt byrån visar små insekter exceptionell optimering av sin kognitiva och bearbetningskapacitet hos sina olika sensorer, även om de bara har ett begränsat antal neuroner. Att förstå och replikera dessa mekanismer kan visa sig vara mycket effektivt, samtidigt som energiförbrukningen för AI-processer minskar.

Det bör noteras att andra experiment pågår inom AI baserat på observation av insekter. Sålunda undersöker många laboratorier runt om i världen begreppet kollektiv intelligens, eller hive-intelligens, ett område som hittar sina tillämpningar särskilt i drönarsvärmprogram.

- Annons -

För vidare

SOCIALA NÄTVERK

Senaste artiklarna