Venezuelanska oppositionen vill omförhandla vapenavtal med Ryssland

Med de förflutna dagarna blir Venezuela mer scenen för en opposition mellan de återuppblåsande geopolitiska blocken. Och de två lägren som kolliderar i landet upphör inte att visa sina respektive troskap.

Enligt representanten för det venezuelanska parlamentet vid Organisationen för Amerikanska stater citerade Gustavo Tarre Briceno således av TASS-byrånkommer landets nya regering att behöva omförhandla alla vapenavtal med Ryssland mycket snabbt. Enligt honom är kontrakten mellan de två länderna särskilt ogenomskinliga och den tillhandahållna utrustningen respekterar inte de undertecknade avtalen. Han hänvisar alltså till Su-30 som inte innehåller de bästa teknologierna och till den mycket låga tillgången på helikoptrar av ryskt ursprung i tjänst i de väpnade styrkorna.

De ryska myndigheterna nöjer sig å sin sida med att påpeka att den venezuelanska skulden till Ryssland nästan var lika stor som mängden såld utrustning, vilket innebär att inget som har levererats för tillfället skulle ha betalats.

Om Ryssland exponeras för tre miljarder dollar vad gäller venezuelanska skulder, är detta mycket lite jämfört med 3 miljarder dollar i kinesiska exponeringar. Men varken Kina eller Ryssland verkar vara villiga att nämnvärt öka det ekonomiska biståndet till landet, ens för att rädda president Maduros regim. Medan USA just har aviserat en mycket betydande uppsättning sanktioner mot landet, frysning av majoriteten av dess tillgångar utomlands, verkar president Maduros position mer och mer oupplöslig.

För vidare

SOCIALA NÄTVERK

Senaste artiklarna