Det ryska S-500-systemet kommer att komma i bruk i 2020

Enligt Tass-byrån är det första långväga luftfartygs- och antiballistiska försvarssystemet S-500 går in i tjänstenRyska styrkor från nästa år, 2020. Dessutom kommer de ryska styrkorna i år att få de första exemplen på det nya S-350-systemet, som är avsett att ersätta de äldsta S-300-batterierna för att komplettera kapaciteten för flerlagersförsvar i användning i Ryssland.

S-500 är ett nytt försvarssystem med mycket långa avstånd luftförsvar kapacitet, som kan engagera flygplan på 480 km, mer än 80 km bortom det maximala räckvidden för det nuvarande S-400-systemet. Dessutom kommer den att kunna implementera anti-ballistiska missiler med exo atmosfäriska kapacitet, som kan fånga mobiler på en höjd över 180 km.

S-350 är ett mobilt försvarssystem med medellång räckvidd, högautomatiserat, dess ledningspost kräver endast 3 man för dess implementering, och resultatet av ett avbrutet gemensamt program med Sydkorea. Den erbjuder en avlyssningskapacitet på 120 km mot flygplan och kan nå en höjd av 30 km mot ballistiska missiler. Den kommer att ersätta S-300PS och S-300PT, som togs i bruk på 80-talet.

Observera att dessa två system kan fungera tillsammans med de nuvarande S-400-, Buk- och TOR-systemen och integrera information från lågfrekventa UHF.VHF-radarer för att upptäcka och koppla in smygflygplan som F-22 eller F35.

För vidare

SOCIALA NÄTVERK

Senaste artiklarna