Förenta staterna har gjort ett "starkt" förslag om att deploya styrkor i Polen

De amerikanska militärmyndigheterna har meddelat att de har vidarebefordrat ett förslag till den polska regeringen som anses vara solid för svara på Warszawas förslag, till den permanenta utplaceringen av en amerikansk pansardivision på dess mark, i ett område som den polska presidenten föreslog att namnge "Fort Trump".

Detaljerna i förslaget har inte kommunicerats i nuläget, men detta svar indikerar att Polen mycket väl skulle kunna lyckas med sin satsning på att attrahera en del av de amerikanska styrkorna som är utplacerade i Tyskland, och att på ett visst sätt ta den roll som FRG hade under det kalla kriget. 

De senaste tyska uttalandena om dess försvarsutgifter kommer säkerligen att ge polackerna ännu mer att tänka på och för amerikanska anhängare av en hårdare linje gentemot Berlin.

För vidare

SOCIALA NÄTVERK

Senaste artiklarna