DARPA utvecklar en övervaknings sonar som kombinerar AI och biologisk

Den amerikanska försvarsbyrån DARPA anförtrog Northrop Grumman designen av ett undervattensövervakningssystem baserat på biologiska element, PALS-programmet[efn_note]Persistent Aquatic Living Sensors[/efn_note]. För att göra detta kommer industrimannen att välja ut och sedan sammankoppla biologiska enheter som är mycket känsliga för variationer i den marina miljön med en artificiell intelligens som kommer att tolka och klassificera signalerna, innan de överför dem.

Användningen av biologiska sensorer kommer att göra det möjligt att förlänga inte bara systemets perceptuella kapacitet utan dess motstånd i den marina miljön, mycket fientlig till exempel för metalliska element, till exempel. Dessutom bör detta tillvägagångssätt göra det möjligt att minska systemets energiförbrukning och därmed öka dess autonomi avsevärt.

Föreningen av biologiska och elektroniska element, kallad "Bionics", representerar mycket viktiga försvarsmöjligheter, både för gränssnitt / utvidgning av människokroppens kapacitet och för utveckling av nya sensorer och effektorer.

För vidare

SOCIALA NÄTVERK

Senaste artiklarna