Rysk luftburen självgående pistol LOTOS snart i tjänst

De ryska styrkorna är mycket mindre kända och publicerade än luft- eller stridsstridsvagnsförbanden och ställer ändå in en mycket stor, vältränad och välutrustad luftburen styrka. Med 72.000 4 man uppdelade i 6 divisioner och 2 brigader har ryska fallskärmsenheter också en stor flotta av pansarfordon, lätta stridsvagnar och BMD 3/4/XNUMX infanteristridsfordon, luftvärnssystem, av ingenjörer och egna artilleriförband .

För närvarande huvudsakligen utrustad med 2S9(M) Nona självgående mortel, kommer de luftburna styrkorna snart att ta emot den nya 2S49 Lotos lufttransportabla självgående pistolen, vilket ger dem en anmärkningsvärd krafthöjning. Faktum är att Lotos är utrustad med en 120 mm självladdande kanon som når en räckvidd på 18 km och en skotthastighet på 6 till 8 skott per minut, som väl överstiger 12 km med Nonas speciella projektiler. Monterad på ett BMD-4-chassi, som nu blivit standarden för ryska luftburna trupper, har Lotos också effektivare pansar, ett Soft-kill-skyddssystem, samt ett kommunikations- och brandledningssystem.moderna slagfält, kopplade bl.a. det nya Zavet-D spaningsfordonet.

Lotos kommer snart att påbörja sina tillverkartester, och bör börja strax efter de statliga testerna, för serieproduktion och ibruktagande som skulle börja 2020.

För vidare

SOCIALA NÄTVERK

Senaste artiklarna