Tysklands försvarsminister vänder ryggen åt Berlins mjuka makt

Tysklands försvarsminister Annegret Kramp-Karrenbauer presenterade under ett tal vid Bundeswehr-universitetet den 5 november i München en mycket ambitiös kapacitetsplan för landets väpnade styrkor, som har stött på mycket betydande problem på operativ nivå de senaste åren. Det är inte så mycket på budgetområdet som utlysningarna har avgjort, eftersom målet om försvarsutgifterna kl. 2 % av BNP skjuts upp till 2031. Å andra sidan erbjuder ministern Berlin en pragmatisk vision om användningen av väpnade styrkor i framtiden, vilket radikalt bryter mot doktrinen om mjuk makt som genomförts av Tyskland i 20 år nu.

Således, enligt Me Kramp-Karrenbauer, kommer Tyskland i framtiden att behöva använda sina väpnade styrkor för att försvara sina intressen i världen, vare sig det är i Stilla havet för att garantera navigeringsfrihet mot Kina, eller tillsammans med de franska styrkorna i Sahel. zon för att bekämpa terrorism (exempel som ministern gav i sitt tal). Det är inte längre någon fråga för ministern att begränsa sig till assistans- och övervakningsuppdrag som tyska styrkor i allmänhet är begränsade till, till stor del på grund av förbundsdagen, det tyska parlamentet, som mer än något annat fruktar att behöva hantera förluster i det tyska. led. För detta ändamål föreslår ministern skapandet av en struktur efter modell av det amerikanska nationella säkerhetsrådet, som kan påskynda beslut och förfaranden som rör insättning av styrkor kraftigt, utan att dock beröva förbundsdagen dess befogenheter i frågor om slutgiltiga beslut.

Luftwaffe måste ersätta sin 80 Tornado med ett modernare flygplan Defense News | Tyskland | Militära allianser
Tyska tornados utplacerade i Fjärran Östern stötte på många problem som hämmade deras operativa förmåga

Detta är en viktig konceptuell utveckling när det gäller användningen av väpnat våld för Berlin, även om herr Kramp-Karrenbauers förslag för tillfället inte har fått ett bestämt stöd av förbundskansler Merkel. Men nyligen gjorda exempel på svårigheterna med den tyska regeringens användning av väpnat våld talar för ett djupgående paradigmskifte. Så när det föreslogs skapandet av en europeisk sjöstyrka, oberoende av American Task Force i Persiska viken, för att skydda kommersiella fartyg utan att sätta ytterligare press på Teheran, hade den tyska marinen helt enkelt inga fartyg tillgängliga för detta uppdrag, p.g.a.betydande teknisk otillgänglighet av flottan. Dessutom är Berlin väldigt ofta åsidosatt i koalitionens militära operationer, på grund av landets lagstiftningsmässiga och begreppsmässiga svårigheter att använda militär makt.

Under flera år har Berlin siktat på att bli kärnan i uppbyggnaden av det europeiska försvaret, på grund av sin ekonomiska och industriella dominans, såväl som på grund av sitt privilegierade geografiska läge, delar Tyskland sina landgränser med inte mindre än 9 europeiska länder. Men det koncept som hittills lagts fram förblev djupt genomsyrat av doktrinen om mjuk makt som använts av tysk diplomati i 20 år, enligt vilken landet kunde säkerställa en position som en global aktör enbart på grundval av kommersiella relationer och hjälp till stater.

Leopard 2 tyska under övningen Noble Jump 2019 Defense News | Tyskland | Militära allianser
Av de 360 Leopard 2 i parken för Bundeswher, skulle bara 30% faktiskt vara kapabla att bekämpa.

Framväxten av regeringar klassade som auktoritära och nationalistiska, oavsett om det är i Kina, Ryssland eller Turkiet, undergräver effektiviteten av denna strategi och återställer prioritet till den militära maktbalansen i internationella relationer i känsliga områden. Den tyska diplomatiska oförmågan gentemot Turkiet, även om det är hem för den största gemenskapen i den turkiska diasporan, tjänade förmodligen som en uppenbarelse i en del av den politiska klassen i landet, och tillåter framväxten av en mer "traditionell" uppfattning maktbalansen mellan stater. Det återstår att se, med tanke på den kroniska instabiliteten, särskilt i försvarsfrågor, i CDU-SPD-alliansen som styr landet idag, om planen som presenterades av Me Kramp-Karrenbauer kommer att gå längre än statusen för goda avsikter, eller om den kommer att fastnar, som ofta är fallet i Berlin, i de interna politiska beräkningarnas vändningar.

En sak är säker, så länge Tyskland inte går med på att i grunden ändra sin egen uppfattning om användningen av väpnat våld, särskilt i yttre uppdrag, kommer landets internationella inflytande att minska i en värld som å sin sida radikaliseras snabbt. Herr Abes Japan verkar å sin sida ha lyckats vända blad om arvet från andra världskriget, för att kunna stå fast inför den kinesiska maktens framväxt.

För vidare

SOCIALA NÄTVERK

Senaste artiklarna