De två svenska ubåtarna i Södermanland-klassen närmar sig Warszawa

I november förra året bekräftade de polska myndigheterna att de hade inlett förhandlingar med svenska Kockums och deras svenska motsvarigheter i syfte att hyra ut eller förvärva två anaeroba ubåtar av klass Södermanland i tjänst i den svenska flottan för att stärka potentialen för sin ubåtflotta i Östersjön i väntan på de första leveranserna av ubåtar från Orka-programmet. Idag tar hypotesen fram sedan form med bemyndigandet från svenska riksdagen att leverera de två undervattensbotten till den polska marinen.

För Polen verkar denna lösning mest intressant, eftersom den gör det möjligt att fortsätta ubåten till 877-kiloprogrammet som ärvts från Warszawapakten och de lätta ubåtarna i Kobben-klassen, hela kanonåldern och inte mer lämpligt att utföra ett operativt uppdrag effektivt. Dessutom är Warszawa medvetet om att förvärvet av de två ubåtarna AIP (Air Independent Propulsion eller anaerob framdrivning) Södermanland av den polska flottan skulle gynna Saabs och Kockums erbjudande om Orka-programmet, för vilket svenskarna föreslår modell A26 mot Scorpène av den franska sjögruppen och typ 212 CD från tyska TKMS, medan tävlingen fram till nu verkade vara mer orienterad mellan en ny fransk-tysk konfrontation.

Krasnodar-ubåten redo för sina första sjöförsök Försvarsnyheter | Air Independent Propulsion AIP | Begagnad försvarsutrustning
Den ryska marinen fick 6 nya Project 636.3 förbättrade Kilo-ubåtar för Östersjöns flottor

Det finns 75 % av denna artikel kvar att läsa, prenumerera för att få tillgång till den!

Metadefense Logo 93x93 2 Försvarsnyheter | Air Independent Propulsion AIP | Begagnad försvarsutrustning

den Klassiska abonnemang ge tillgång till
artiklar i sin fullständiga versionoch utan reklam,
från 1,99 €.


För vidare

SOCIALA NÄTVERK

Senaste artiklarna