Den amerikanska flottan och flottans sekreterare är positiva till att Commander Crozier återvänder till befälet för USS Theodore Roosevelt.

Beslutet att befria sitt kommando kapten (N) Brett Crozier, befälhavande flygplanet USS Theodore Roosevelt, när den senare precis anlände till kajen i Guam efter explosionen i antalet fall av Covid19 ombord, väckte många reaktioner i USA, både i den allmänna opinionen och på det politiska området och militär. Marinens sekreterare Thomas Modly, bakom detta beslut, slutar också att avgå efter kommentarer ombord på det amerikanska hangarfartyget. Denna härliga episod av US Navy riskerar att uppleva en sista vridning sedan, enligt New York Times, dess stabschef, amiral Michael Gilday, och den nya sjösekreteraren, James McPherson, har båda talat för återskapande av kapten Crozier i hans befäl ombord Theodore Roosevelt.

I väntan på den slutliga rapporten som utarbetas om utredningen efter publiceringen i pressen av ett brev som skickats av befälhavare Crozier och bad om landar 90% av besättningen i land för att stoppa spridningen av viruset ombord skulle de två männen ha fått kännedom om den preliminära rapporten, som skulle presentera en dynamik som skiljer sig mycket från den som ursprungligen misstänktes om distributionen av detta brev, mycket mindre beroende av fartygets kapten. Rapporten pekar särskilt på konsekvenserna av bristen på lyhördhet i kommunikationen kopplat till tidsskillnaden mellan alla beslutsfattare, vilket skulle ha skapat en förlängning av beslutstiden som är oförenlig med brådskan ombord. Dessutom skulle det ha visats att flygningen till San Francisco Chronicle of Commander Croziers brev inte berodde på Commander Crozier utan på en annan amerikansk marinofficer.

Kapten Brett Crozier USS Rooselvet Defense News | Force Deployment - Återförsäkring | FÖRENTA STATERNA
Kapten Brett Crozier kunde återvända till befäl ombord på USS Theodore Roosevelt efter den pågående utredningen

Det finns 75 % av denna artikel kvar att läsa, prenumerera för att få tillgång till den!

Metadefense Logo 93x93 2 Försvarsnyheter | Utplacering av styrkor - Återförsäkring | FÖRENTA STATERNA

den Klassiska abonnemang ge tillgång till
artiklar i sin fullständiga versionoch utan reklam,
från 1,99 €.


För vidare

SOCIALA NÄTVERK

Senaste artiklarna