Kommer Covid-19 att bli bättre på europeisk underrättelsediplomati?

”Det är en fråga om europeisk suveränitet. Så snart man vill vinna strategisk försvarsförmåga är det nödvändigt att vinna in underrättelsetjänst ”. Det var i slutet av februari då det officiellt undertecknades i Zagreb, Kroatien. Samarbete "Oöverträffad, långsiktig för säkerheten för europeiska demokratier", Intelligence College in Europe (ICE) ville "Det vanliga svaret på komplexiteten hos asymmetriska cyber-, terrorist- och destabiliseringshot som härrör från Ryssland eller Kina via 5G-nätverk " Tre månader efter inlagorna från företrädare för interna och externa tjänster från de 23 undertecknande länderna[1], det informella "diplomatiska" organet befordrad av Emmanuel Macron föll i tvingad sömn.

Som Europas försvar bärs av de franska myndigheterna i namnet "strategisk autonomi" inför det amerikanska paraplyet har ICE klassificerats som en mer underordnad prioritet med hälsokrisen. "De europeiska partnerna kan inte mobiliseras omedelbart", förklarar en. "Covid-19 bromsar de facto arbetet", betonar en annan europeisk medlem. Kroatien, som tog över ordförandeskapet för ICEsamtidigt som hon är ordförande för Europeiska rådet fram till 30 juni, säger hon fast besluten att fortsätta på den väg som de franska myndigheterna initierade.

Macron College Intelligence 1 Militära allianser | Försvarsanalys | stora data
Intelligence College i Europa är ett initiativ som leds av de franska myndigheterna. Skapandet av en gemensam underrättelsetjänst med stöd från Förenade kungariket stöter emellertid på interna rättsliga problem såväl som bristen på samarbete från Washington.

Det finns 75 % av denna artikel kvar att läsa, prenumerera för att få tillgång till den!

den Klassiska abonnemang ge tillgång till
artiklar i sin fullständiga versionoch utan reklam.

Meta-Defense firar 5-årsjubileum!

LOGO meta försvar 114 Militära allianser | Försvarsanalys | Big Data

- 20% på ditt Classic- eller Premium-abonnemang, med koden Metanniv24

Erbjudandet gäller från 10 till 20 maj för onlineprenumeration av en ny Classic eller Premium, års- eller veckoprenumeration på Meta-Defense webbplats.[1] Österrike, Belgien, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungern, Italien, Lettland, Litauen, Malta, Nederländerna, Norge, Portugal, Rumänien, Slovenien, Spanien, Sverige och Storbritannien .

[2] ”Anglo-European Intelligence Cooperation: Britain in Europe, Europe in Britain”, Hardcover Edition, 2019

[3] "Outsourcing av amerikansk underrättelse", "USA: s nationella cybersäkerhet: internationell politik, koncept och organisation", "institutionalisering och metoder för underrättelse i terrorismens tidsålder"

[4] "Underrättelsetest av Europeiska unionen", Nouveau Monde Editions, 2019

För vidare

SOCIALA NÄTVERK

Senaste artiklarna