Den nya kinesiska förstöraren Type 052DL utrustad för att upptäcka stealth-flygplan

Den kinesiska förstörarklassen av typ 052D är i sig en symbol för Pekings nya ambitioner för marin överhöghet. 157 m lång för en 7000 ton mätare i sin ursprungliga version, Luyan-III, som identifierats av Nato, använder verkligen en mängd olika detektorer och vapensystem som inte har något att avundas för bästa västra marina ytstridsenheter. Således bär byggnaden en radar av typ 346 med aktiva AESA-antenner för engagemang av luftmål och kontroll av luftfartygsmissiler HHQ-9, vars räckvidd kan nå 400 km och som skulle ha prestanda i det amerikanska AEGIS-systemet som utrustar Ticonderoga kryssare och A. Burke-jagaren. Till detta läggs en UHF-typ 518-radar för detektion med lång räckvidd, effektivare särskilt mot smygplan på grund av resonansfenomen, en bågsonar, ett bogserat ekolod på varierande djup, en 100 mm pistol, i CIWS och 64 missiler som finns i lika många vertikala silor.

Av de planerade 32 Type 052D-förstörarna, 28 har redan lanseratss och 14 är i tjänst. Det är just från den 14: e enheten Zibo, att förstöraren har modifierats för att svara på förändringar i den taktiska situationen som byggnaderna kan komma att konfronteras med. Den huvudsakliga förändringen avser förlängning av skrovet, går från 157 till 161m, och detta för att öka storleken på flyghangaren som hittills bara kunde ta emot en mediumhelikopter av Z-9-typen, en lokal version av den franska Dauphin. År 2019 började den kinesiska marinen uppfatta de första Z-20-helikoptrarna, nära American Sea Hawks, tyngre och effektivare än Z-9, varför Type 052D-förstörare såg deras hangar förlängdes, vilket resulterade i 4 meters förlängning av skrovet.

Z 20 Land Keypublishing Defense News | Militära marinkonstruktioner | Ytflotta
Kinas nya jagare av typ 052DL utrustad för att upptäcka smygflygplan 3

Det finns 75 % av denna artikel kvar att läsa, prenumerera för att få tillgång till den!

Metadefense Logo 93x93 2 Försvarsnyheter | Militär sjöbyggnad | Ytflotta

den Klassiska abonnemang ge tillgång till
artiklar i sin fullständiga versionoch utan reklam,
från 1,99 €.


För vidare

SOCIALA NÄTVERK

Senaste artiklarna