Är de tekniska ambitionerna i det europeiska FCAS-programmet överdrivna?

- Annons -

Programmet för Future Air Combat System, eller FCAS, är idag det mest ambitiösa försvarsteknologiska samarbetsprogrammet i Europa. Genom att sammanföra tre länder, Tyskland, Spanien och Frankrike, siktar man på att senast 3 designa ett stridsflygplan, benämnt Next Generation Fighter eller NGF, avsett att ta över från Rafale franska och Typhoon tyska och spanska, samt en logisk och operativ stridsmiljö för att optimera deras kapacitet. För detta var programmet uppdelat i 7 pelare, allt från framdrivning till detekteringssystem, genom Battle Cloud och vapensystem, uppdelad mellan de största flygtillverkarna i de tre länderna.

Airbus Defense & Space är det referensbolag som utsetts av Tyskland och en av de tre största aktörerna i programmet, med Dassault Aviation för Frankrike och Indra för Spanien. Företaget förvaltar också pelarna Weapons System / Remote carrier, Stealth och "Air Combat Cloud" och är partner i NGF-pelaren. I själva verket, mer än något annat europeiskt företag, är Airbus DS idag kärnan i FCAS-programmet. Det är därför relevant att lyssna när Bruno Fichefeux, som är chef för FCAS-programmet för Airbus DS, förklarar att programschemat redan är mycket tätt idag.

FCAS Infographic 2019 Tyskland | Försvarsanalys | Stridsflygplan
FCAS är inte ett flygplan utan ett luftstridssystem som framför allt förlitar sig på ett enda flygplan, NGF.

LOGO meta defense 70 Tyskland | Försvarsanalys | Stridsflygplan

75 % av denna artikel återstår att läsa,
Prenumerera för att komma åt det!

- Annons -

den Klassiska abonnemang ge tillgång till
artiklar i sin fullständiga versionoch utan reklam,
från 6,90 €.


Nyhetsbrev prenumeration

Registrera dig för Meta-Defense nyhetsbrev att ta emot
senaste modeartiklarna dagligen eller veckovis

- Annons -

För vidare

SOCIALA NÄTVERK

Senaste artiklarna