NATO efterlyser ett tillnärmning av FCAS-, Tempest- och NGAD-programmen

Nej, det är inte fråga om att slå samman de tre programmen! (detta borde förkorta många kommentarer från personer som bara har läst titeln). Med detta sagt ... I samband med en konferens organiserad av Atlantic Council, en amerikansk organisation vars mål är att främja Natos effektivitet och den transatlantiska länken, har general Tod Wolters, den nuvarande högsta allierade befälhavaren i Europa, eller SACEUR, kommit ut för en sammanslagning av de tre så kallade sjätte generationens kampflygsystemsprogram som för närvarande är under utveckling, nämligen Next Generation Air Dominance eller NGAD från US Air Force, det brittiska Futur Combat Air System eller FCAS, mer allmänt känt som namnet på stridsflygplanet det utvecklar, Tempest och Futur Combat Air System eller FCAS som sammanför Tyskland, Spanien och Frankrike. Även om det inte är fråga om att föreslå att programmen slås samman, vilket klart skulle falla utanför SACEUR: s ansvarsområde, utarbetar den senare en objektiv observation som vädjar om en viss tillnärmning av dessa 3 program för att garantera deras operativa effektivitet men också hållbarhet.

För det första, för General Told Wolters, kännetecknas dessa så kallade sjätte generationens luftstridsystem av en mycket avancerad dimension i samverkansstrid, liksom av insamling och utbyte av en stor datamassa för att konsolidera denna doktrin. Ur Atlantic Alliance synsätt är det därför avgörande att dessa 6 system perfekt kan samarbeta nativt med varandra, men också med de system som omger dem, oavsett om de tillhör programmets tekniska bubbla eller inte. . Denna förmåga förutsätter dock en hög grad av harmonisering av protokollen och kommunikationssystemen för varje teknosystem, för att inte reproducera vad som händer idag mellan F3 och F22 till exempel, som måste tillgripa en kommunikationsförmedlare för att utbyta taktisk data.

F35B och Typhoon förbereder Royal Air France för de kommande 30 åren Defense News | Tyskland | Militära allianser
Samarbetsmöjligheter för samarbete är kärnan i Natos doktrin för att svara på den växande ryska eller kinesiska makten.

Det andra argumentet som läggs fram avser optimering av forsknings- och utvecklingsinsatser och därför hållbarheten för dessa program som SACEUR anser vara strategiska. Konkret måste de tre programmen samtidigt utveckla liknande tekniker för att uppnå identiska mål. Men både det amerikanska flygvapnet, som förblir allvarligt handikappat i sin investeringskapacitet på grund av stöd från kongressen och en del av ledningen för F35-programmet, det Storbritannien som bär det bara nästan alla utvecklingskostnader för Tempest, att den europeiska FCAS vars höga investeringar är delvis på grund av spänningar mellan dess aktörermåste allt utvecklas i en komplex och mycket begränsad budgetmiljö, tvinga vissa kompromisser och äventyra programmen på medellång eller lång sikt.


Det finns 75 % av denna artikel kvar att läsa, prenumerera för att få tillgång till den!

Metadefense Logo 93x93 2 Försvarsnyheter | Tyskland | Militära allianser

den Klassiska abonnemang ge tillgång till
artiklar i sin fullständiga versionoch utan reklam,
från 1,99 €.


För vidare

Alla

SOCIALA NÄTVERK

Senaste artiklarna

Meta-försvar

GRATIS
SIKT