Operationsbufferten, ett alternativ för att stärka arméerna och försvarsindustrin

Inför de snabba omvälvningarna som påverkar de geostrategiska balanserna i världen står de franska arméerna, precis som den nationella försvarsindustrin, inför ett kompletterande problem men utan en uppenbar lösning. I själva verket fortsätter arméerna att upprepa, mer och mer hörbart, att de saknar medel, och i synnerhet tunga resurser och arbetskraft, för att utföra sina uppdrag i ett sammanhang där åtaganden med hög intensitet återigen kan bli möjliga eller till och med bli normen. Samtidigt saknar den franska försvarets industriella och tekniska bas, eller BITD, även om den nu har relativt uthållig aktivitet, klart medellång sikt, men också produktionsvolym, för att kunna påtvinga sin utrustning under tävlingar på den internationella scenen. Komplementariteten mellan behoven är därför uppenbar, men kan inte äga rum idag på grund av de budgetbegränsningar som införts av landets offentliga finanser, till stor del handikappade av COVID-krisen.

Samtidigt blir det alltmer uppenbart att begagnad militär utrustning, och i synnerhet de senaste tillfällena med verklig militär potential på medellång och lång sikt, upplever ökande framgångar med många länder som snabbt vill öka sin kapacitet. hoten som också utvecklas snabbt. Dessa förfrågningar gäller också området stridsflyg, vilket var fallet för Greklands förvärv av 18 Rafale inklusive 12 begagnade med en första leverans igår till Istres, liksom fartygen, som i fallet med försäljningen av de 2 franska FREMM-fregatterna till Marocko och Egypten, följt av två FREMM-fregatter hämtade från den italienska flottans inventarier för Kairo. Under dessa förhållanden förefaller det relevant att överväga en modell som kompletterar den traditionella försäljningen av försvarsmateriel, som gör det möjligt att samtidigt möta detta exportbehov, öka Försvarsmaktens omedelbara operativa kapacitet och öka försvarsindustrins aktivitet, utan att påverka offentliga finanser, den operativa bufferten.

Den franska flottan kommer att ha 6 FREMM och 2 FREMM DA Analyzes Défense | Försvarsmaktens budgetar och försvarsinsatser | Begagnad försvarsutrustning
De två FREMM: erna som exporterades av Frankrike till Egypten och Marocko togs från produktion avsedd för den franska flottan, vilket resulterade i en försenad leverans och skyldigheten att förlänga livstiden för vissa franska fartyg.

Dess princip är relativt enkel, men innovativ. De franska arméerna skulle få ett visst antal större överlägsna utrustningar gentemot det format som definieras av den militära programmeringen, som de skulle kunna använda på ett operativt sätt med respekt för vissa begränsningar, inom ramen för ett leasingavtal som ett företag har i offentlig-privat partnerskap speciellt skapat för detta ändamål. Samtidigt kommer denna utrustning att erbjudas på den internationella marknaden antingen genom direkt förvärv eller i form av leasing, med mycket kortare implementeringstider än inom ramen för on-demand-tillverkning. Uppenbarligen, ju äldre utrustning, desto mer attraktivt blir priset. Överföring av utrustning till en exportkund skulle innebära att den ersätts, antingen identiskt eller i stegvis form, så att den operativa bufferten, som består av överskottsutrustning i de väpnade styrkorna, skulle förbli konstant.


Det finns 75 % av denna artikel kvar att läsa, prenumerera för att få tillgång till den!

Metadefense Logo 93x93 2 Försvarsanalys | Försvarsmaktens budgetar och försvarsinsatser | Begagnad försvarsutrustning

den Klassiska abonnemang ge tillgång till
artiklar i sin fullständiga versionoch utan reklam,
från 1,99 €.


För vidare

1 KOMMENTAR

Kommentarer är stängda.

SOCIALA NÄTVERK

Senaste artiklarna