Peking ökar det militära trycket på Indien i Himalaya

Att ta till ett militärt hot verkar ha blivit regeln för Peking när en av dess grannar inte följer dess krav. Förutom det mycket kommenterade fallet med Taiwan, med många sjö- och luftövningar och alltmer hotfull retorik från de kinesiska myndigheterna och den nationella pressen mot den oberoende ön, nu är det Indiens tur att behöva möta allt tydligare hot och allt viktigare och tätare militärövningar längs dess östra gräns mot Folkets Kina, i synnerhet på Ladakh-platåerna.

Selon den statliga sajten GlobalTimes, den kinesiska folkets befrielsearmé, PLA, genomförde således flera övningar på det tibetanska höglandet i Xinjiang-provinsen, med användning av 181 mm PCL-155 artillerisystem såväl som raketuppskjutare.Självgående 122 mm PHL-11 i en övning med levande eld. Samma vecka var det PHL-03 300 mm tunga raketuppskjutare och en sista version av LRM som kan utföra 370 mm raketer som avfyrades på en oidentifierad tibetansk platå, i samarbete med spaningssystem, av drönare och artilleriradar för att samordna noggrannheten av eld. JH-7 bombplan var också engagerade, på höjder över 4000 m.

pcl 181 Försvarsnyheter | Militära allianser | Artilleri
PCL-181 tar många aspekter av den franska CAESAR, såväl som många kapaciteter, såsom en operativ räckvidd på 40 km med konventionella granater, och mer än 60 km med granater med extra framdrivning.

Denna inte särskilt subtila kraftuppvisning mot New Delhi syftar till att få de indiska myndigheterna att mildra sina ställningstaganden gentemot Pekings bestämda krav i de pågående förhandlingarna om att gränsdragningslinjen ska fungera som gränsen mellan de två landet i Himalayas högland. . Det följer med en anmärkningsvärd förstärkning av de kinesiska styrkorna utplacerade längs denna zon, såväl som försvarsinfrastruktur placerad i närheten, speciellt flygbaser. Dessutom har många nya luftvärnsplatser observerats under de senaste månaderna kring dessa kinesiska positioner, vilket markerar en effektiv operativ beredskap för PLA, som verkar förutse en kommande militär operation i regionen.


Det finns 75 % av denna artikel kvar att läsa, prenumerera för att få tillgång till den!

Metadefense Logo 93x93 2 Försvarsnyheter | Militära allianser | Artilleri

den Klassiska abonnemang ge tillgång till
artiklar i sin fullständiga versionoch utan reklam,
från 1,99 €.


För vidare

1 KOMMENTAR

Kommentarer är stängda.

SOCIALA NÄTVERK

Senaste artiklarna