12 hangarfartyg, 50 fregatter: US Navy återgår till sina grunder

Säg det Planeringen av amerikanska flottan har varit kaotisk under de senaste 30 åren skulle vara en underdrift. Mellan katastrofala program med kroniska överkostnader som Zumwalt-förstörarna, Littoral Combat Ship-korvetterna eller havets ubåtarwolf, betydande tekniska svårigheter när det gäller hangarfartygen av Ford-klassen, och mål som präglas av politiska och ekonomiska överväganden, och inte av operativa behov, har utsikterna och alternativen för världens ledande marinstyrka oåterkalleligen mörknat, så att det samtidigt makten hos dess främsta konkurrenter, såsom Ryssland och särskilt Kina, har utvecklats med stränghet och eftertryck. Som en förutsägbar konsekvens av denna försämrade situation har försöken att implementera en ny marin strategi under de senaste åren varit minst sagt förvirrade, till och med motsägelsefulla, vilket lett till en försämring av situationen på grund av avsaknad av en effektiv strategi.

Senaste omsvängningen hittills drog den amerikanska flottan sig tillbaka för två veckor sedan under slagen av kongressens misshandel, dess tidtabell för ibruktagandet av dess autonoma fartyg, för att påbörja konstruktionen av denna flotta som anses vara nödvändig för att innehålla kinesisk sjömakt, först när all ny teknik som behövs har blivit perfekt bemästrad och tillförlitlig, och därmed undviker man att upprepa felen som gjorts med Zumwalt- och LCS-programmen. Den amerikanska flottan förblev dock oförmögen att ta fram en sjöbyggnadsstrategi som svarar mot kinesiska och ryska utmaningar under de senaste månaderna. Det verkar som att även om själva strategin inte kommer att presenteras förrän nästa år, har dess stora linjer effektivt beslutats av generalstaben för den amerikanska flottan och dess stabschef, chefen för sjöoperationer, Amiral Michael Gilday.

zumwalt 2 News Defense | Försvarsmaktens budgetar och försvarsinsatser | Militära sjökonstruktioner
De tre jagarna av Zumwalt-klassen kommer att ha kostat priset för 3 fregatter av Constellation-klassen, för en operativ kapacitet som fortfarande är diskutabel.

Med anledning av West 2022-konferensen i San Diego, NOC har verkligen presenterat den amerikanska flottans framtida format. Detta kommer att organiseras kring 12 hangarfartyg, 9 assault helikopterfartyg, 20 till 30 mindre attackfartyg, samt 60 förstörare och 50 fregatter för havsflottan.Ubåtsflottan kommer att bestå av 12 Columbia-klass SSBN för avskräckningsuppdraget, och framför allt 70 kärnvapenattackubåtar, det vill säga den största flottan av denna typ som aldrig byggts. Totalt, år 2045, siktar den amerikanska flottan på ett format på 500 fartyg, inklusive 150 autonoma fartyg, i enlighet med till planerna som presenterades för två år sedan av Mark Esper.


Det finns 75 % av denna artikel kvar att läsa, prenumerera för att få tillgång till den!

Metadefense Logo 93x93 2 Försvarsnyheter | Försvarsmaktens budgetar och försvarsinsatser | Militära marinkonstruktioner

den Klassiska abonnemang ge tillgång till
artiklar i sin fullständiga versionoch utan reklam,
från 1,99 €.


För vidare

1 KOMMENTAR

Kommentarer är stängda.

SOCIALA NÄTVERK

Senaste artiklarna