Förenade Arabemiraten vänder sig till MICA VL NG-missilen för sina Gowind 2500-korvetter

I november 2017 bekräftade Förenade Arabemiraten beställningen av två Gowind 2500-korvetter från den franska militära skeppsbyggaren Naval Group. Om många av utrustningen som valts ut av Abu Dhabi var av franskt ursprung, anförtroddes luftvärnsförsvaret sedan till det amerikanska paret som bildades av det vertikala uppskjutningssystemet VLS Mk41 och luftvärnsmissilen ESSM Block 2, den nya versionen av arvtagaren till sjösparven. Men enligt Naval News hemsida, skulle de emiratiska myndigheterna ha ändrat sin hållning för att vända sig mot den franska MICA VL NG-missilen från MBDA-missiltillverkaren, en ny version av MICA VL yt-till-luft-missilen i sig som härrör från den mycket effektiva MICA luft-till-luft missil som utrustar Rafale och Mirage 2000 i Frankrike och för export.

Om Abu Dhabi, precis som Egypten innan det, vände sig till den franska missilen, skulle det framför allt bero på den amerikanska vägran att exportera Block 2-versionen av dess ESSM till Förenade Arabemiraten, en vedergällningsåtgärd kopplad till projektet sedan dess misslyckats. en kinesisk flottbas i landet och som bland annat också hade fått de amerikanska myndigheterna att lägga förhandlingarna om anskaffning av 50 F-35 på is. Även efter att det kinesiska projektet övergetts, skulle Washington inte specifikt ha medgjort tillståndet för export av ESSM Block 2 till Abu Dhabi, utan istället föreslagit den första versionen av missilen som för närvarande är i tjänst i många flottor. Den senare använder dock ett semi-aktivt styrsystem och inte en aktiv radarsökare som Block 2 eller som MICA VL, vare sig det är standard eller NG, vilket begränsar fartygets förmåga att samtidigt styra flera missiler mot sina mål.

ESSM Mk41 Defense News | CIWS och SHORAD | Försvarskontrakt och anbudsförfaranden
paret ESSM-Mk41 är onekligen en framgång på den internationella scenen, särskilt på grund av dess kapacitet att ensilera 4 missiler per silo

ESSM Block 1 eller 2 hade dock en stor fördel gentemot den franska missilen, att den kunde lindas in med 4 i en Mk41-silo, vi talar då om ett "quad pack", vilket potentiellt tillåter en korvett som Gowind 2500 utrustad med 2 VLS Mk41 d.v.s. 16 silos, för att ha 64 luftvärnsmissiler, där valet av MICA VL NG kommer att begränsa antalet missiler ombord till 16. Å andra sidan, på grund av dess autonoma skjutkapacitet "skjut och glöm" av MICA VL, kommer korvetten att kunna skjuta upp flera missiler nästan samtidigt för att skydda sig själv, särskilt eftersom den franska missilen är känd för att vara mer exakt och effektiv än ESSM Block 1 som oftast måste , lanseras i par för att behandla ett enda hot där en enda MICA VL räcker. Det är just här den nya ESSM Block 2-versionen tillför ett betydande mervärde, eftersom den är utrustad, liksom MICA VL, med en infrarödkopplad radarmätningsenhet som tillåter "Shoot and forget"-användning och därför svarar på mättnadsattacker.


Det finns 75 % av denna artikel kvar att läsa, prenumerera för att få tillgång till den!

Metadefense Logo 93x93 2 Försvarsnyheter | CIWS och SHORAD | Försvarskontrakt och anbudsförfaranden

den Klassiska abonnemang ge tillgång till
artiklar i sin fullständiga versionoch utan reklam,
från 1,99 €.


För vidare

SOCIALA NÄTVERK

Senaste artiklarna