Amerikanska parlamentariker räddar 5 av de 24 fartyg som den amerikanska flottan vill dra ur tjänst 2023

USS Vicksburg ticderoga

Parlamentariker från Seapower-panelen i representanthuset i USA:s kongress nådde enighet om att avslå begäran om att 5 av de 24 fartyg som begärts av den amerikanska flottan som en del av 2023 års budget tas ur tjänst, medan framtiden för 19 återstående fartyg kommer att diskuteras av...

Läs artikeln