Brittiska FCAS/Tempest och japanska FX-stridsflygplan kan snart slås samman

Medan FCAS:s nya generations stridsflygplansprogram som för samman Frankrike, Tyskland och Spanien har legat på is i flera månader på grund av brist på ett balanserat avtal om industriell delning, fortsätter britterna och deras program FCAS-konkurrent med nästa generations Tempest-stridsflygplan att röra sig framåt, trots hot mot dess finansiering. Denna risk kan mycket snart åtgärdas till fullo. I själva verket, efter att ha förfört Rom och, i mindre utsträckning, Stockholm att gå med i programmet och delta i dess finansiering, London skulle vara, enligt Reuters-byrån, på väg att underteckna ett historiskt avtal med Tokyo om att slå samman sitt program med det japanska FX-programmet, avsett att ersätta Mitsubishi F-2 stridsflygplan i den japanska självförsvarsstyrkan.

Detta avtal, som kan tillkännages under de kommande veckorna, är resultatet avett långt och tålmodigt diplomatiskt och industriellt arbete från britternas sida, som har lett en mycket uthållig ansträngning i mer än 5 år nu för att konsolidera ett sådant närmande. Fram till nu var det en fråga för Tokyo om vända sig till brittiska Rolls-Royce, och inte till de amerikanska motortillverkarna General Electric eller Pratt & Whitney, för motorn till FX, ett program för vilket de japanska myndigheterna har tillhandahållit 40 miljarder dollar. London och Tokyo skulle verkligen kunna dra stor nytta av samarbete som sträcker sig långt bortom framdrivning. För de brittiska myndigheterna skulle det handla om att lösa det svåra problemet med den budgetekvation som hittills tyngt dess programs framtid, trots den verkliga men mer än blygsamma ankomsten av Rom och Stockholm i dess inre, och därmed att vidmakthålla en god tro under hela dess strävan. För de japanska myndigheterna skulle detta samarbete göra det möjligt för den egna flygförsvarsindustrin att göra ett tekniskt språng, men också att öppna upp den europeiska marknaden, som hittills har varit ogenomskinlig för japansk rustning.

FX-försvarsanalys | Stridsflygplan | Militärt flygplanskonstruktion
FX-programmet syftar till att utveckla en avancerad 5:e generationens enhet

Det finns 75 % av denna artikel kvar att läsa, prenumerera för att få tillgång till den!

Metadefense Logo 93x93 2 Försvarsanalys | Stridsflygplan | Militärt flygplanskonstruktion

den Klassiska abonnemang ge tillgång till
artiklar i sin fullständiga versionoch utan reklam,
från 1,99 €.


För vidare

1 KOMMENTAR

Kommentarer är stängda.

SOCIALA NÄTVERK

Senaste artiklarna