Den amerikanska flottan bekräftar sin rädsla för en annektering av Taiwan av Peking senast 2027

En annektering av Taiwan av Folkrepubliken Kina till 2027 är nu arbetsscenariot för alla amerikanska styrkor, som snabbt måste förändras för att möta den avsevärda utmaning som Folkets befrielsearmé utgör.

I mars 2021 chockade överbefälhavaren för U.S. Forces Pacific, amiral Phil Davidson, sin publik genom att tillkännage att, enligt hans åsikt, det var att förvänta sig att de kinesiska myndigheterna skulle inleda militära operationer i syfte att annektera ön Taiwan härifrån till 2027.

Enligt den amerikanske officeren fanns det verkligen en iögonfallande dikotomi mellan den bana som Peking presenterade enligt vilken Kina skulle bli en världsmilitär makt år 2050, och verkligheten av de observerade ansträngningarna, vilket antydde en korsning av kurvor mellan USA och USA. Kina mycket tidigare än så.

Med hänsyn till fördelarna med det korta avståndet som skiljer den kinesiska kusten från Taiwans kust, och de framsteg som gjorts när det gäller marina förbud av de kinesiska väpnade styrkorna, fanns det all anledning att tro att Peking skulle ha ett fönster av operativa möjligheter även före slutet av decenniet, det vill säga innan effekterna av moderniserings- och förlängningsprogrammen för de amerikanska styrkorna som genomfördes från 2017, kan effektivt väga in i maktbalansen.

Det verkar som att denna deadline 2027 nu är arbetshypotesen för hela den amerikanska flottan. I själva verket, chefen för sjöoperationer, amiral Gilday, sa inget annat under sitt tal vid ett digitalt symposium anordnat av Atlantic Council.

Enligt honom leder allt till att tro att Peking överväger militära åtgärder mot Taiwan före 2027, nämligen slutet av president Xi Jinpings nya mandatperiod. För att stödja sina förutsägelser specificerade NOC det Kina hade hittills fullt ut respekterat sitt schema för maktökningen, och att ingenting tydde på att det skulle vara annorlunda under de kommande åren.

Och för att tillägga att denna deadline 2027 representerade en hög deadline, och att han var tvungen att förutse en möjlig kinesisk offensiv mot Taiwan idag och under hela denna period.

Annexering av Taiwan av kinesiska styrkor

Den hypotes som amiral Gilday tog upp är långt ifrån meningslös, även om den förutsätter ett mycket viktigt risktagande från Kinas sida. Verkligen idag de kinesiska arméerna är långt ifrån att effektivt kunna genomföra en omfattande amfibieoperation mot Taiwan, och ännu mindre en marin blockadstrategi, medan den kinesiska marinen bara ställer upp ett trettiotal moderna jagare, lika många fregatter, snart tre hangarfartyg och ett tiotal stora amfibieskepp, samt ett fyrtiotal ubåtar - moderna sjömän.

När det gäller flygvapen kan Peking förlita sig på tusen moderna jaktplan, inklusive hundra nya generationens J-20-jaktplan, men mindre än tjugo stödplan (Awacs, tankning under flygning); medan dess landstyrkor ställer upp ett femtiotal operativa brigader, inklusive åtta amfibiebrigader.


Det finns 75 % av denna artikel kvar att läsa, prenumerera för att få tillgång till den!

Metadefense Logo 93x93 2 Spänningar USA vs. Kina | Militära allianser | Försvarsanalys

den Klassiska abonnemang ge tillgång till
artiklar i sin fullständiga versionoch utan reklam,
från 1,99 €.


För vidare

2 Kommentarer

Kommentarer är stängda.

SOCIALA NÄTVERK

Senaste artiklarna