Brasilien skulle förhandla om förvärvet av ytterligare 40 Saab JAS-39 Gripen E/F

Med endast 42 F-5EM överljudsjaktplan i tjänst, med stöd av 80 AMX- och EMB-314 attack- och motupprorsflygplan, är Brasilien ett av länderna med det svagaste stridsflygvapnet i förhållande till dess ekonomiska styrka. . 2014 beställde Brasilia 32 JAS-39 Gripen E enmotoriga stridsflygplan samt 8 tvåsitsiga Gripen F för operativ transformation för 5,5 miljarder dollar, för att ersätta Tigers som förvärvades 1974, med ett viktigt tekniskt avtal som tillåter lokal montering av kl. minst 15 enheter. De förändringar som Brasilia krävde ökade dock snabbt sedeln med 1 miljard dollar, samtidigt som Stockholm åtog sig ett industriellt och ekonomiskt kompensationspaket på 9 miljarder dollar. Den första Gripen levererades till det brasilianska flygvapnet 2019 och alla flygplan ska vara tillverkade 2027.

Denna order har dock alltid representerat, i det brasilianska flygvapnets medvetande, en första sats flygplan, när de redan 2015 uppskattade att de behövde 108 stridsflygplan för att täcka hela territoriet. . Det är i detta sammanhang som enligt Reuters-byrån, Brasilia och Stockholm skulle ha inlett nya förhandlingar i syfte att beställa 40 nya Gripen E/F-stridsflygplan, för att beväpna en andra flygbas, med ett leveransmål före 2040. Det är sant att Brasilien med 8,5 miljoner km2 måste ha åtminstone ett flygvapen spritt över flera flygbaser, om så bara för att utföra flygpolisuppdrag ovanför sitt territorium. Denna indiskretion kommer dock vid en tidpunkt då flera sydamerikanska flygvapen har genomfört förhandlingar eller samråd i syfte att modernisera eller till och med utöka sina egna flygvapen, och i en allt mer spänd internationell kontext.

F 5M FAB 750x500 1 Analysförsvar | Stridsflygplan | Brasilien
Den brasilianska stridsflottan är nu baserad på ett fyrtiotal F-5:or, förvisso moderniserade men med anor från 70-talet.

I grund och botten har Brasilien hittills ingen deklarerad motståndare, till stor del på grund av dess särskilt inkluderande internationella politik, inklusive med länder i marginalen på den internationella scenen som Iran, Nordkorea eller Venezuela. Dessutom har landet goda förbindelser med alla sina grannar och har inga tidigare eller nuvarande territoriella tvister. Men Brasilia har under de senaste åren gjort en stor ansträngning för att modernisera och utöka sina väpnade styrkor, med förvärvet av 4 ubåtar Scorpene och utvecklingen av en nationell kärnvapenattackubåt med stöd av French Naval Group, 4 klass fregatter tamandaré utvecklats med tyska TKMS, eller förvärvet av 98 italienska lätta stridsvagnar Kentaur II eller mer än 2600 pansarfordon Guarani. Dessutom gör man betydande ansträngningar för att skaffa avancerad kapacitet, såsom inom rymdsektorn med den planerade beställningen av flera kommunikations-, spanings- eller observationssatelliter, i överlägsenhet i luften med storleksordningen 22 flerfunktionsflygplan (transport/tankare) KC-390 och 2 A330 MRTT, samt 5 Awacs Embraer R-99 och 6 SIGINT-flygplan, eller den uttalade ambitionen att senast 2040 skaffa ett hangarfartyg och en klass av luftvärnsjagare.


Det finns 75 % av denna artikel kvar att läsa, prenumerera för att få tillgång till den!

Metadefense Logo 93x93 2 Försvarsanalys | Stridsflygplan | Brasilien

den Klassiska abonnemang ge tillgång till
artiklar i sin fullständiga versionoch utan reklam,
från 1,99 €.


För vidare

5 Kommentarer

  1. Jag förstår inte riktigt principen om ett "9 miljarder euro industriellt och ekonomiskt kompensationspaket" för ett huvudkontrakt på 5,5+1 miljard euro. För det första, varför behöver vi ersättning? Vad skulle deras natur vara? Och varför ersättning på ett belopp nära dubbla huvudkontraktet?

    • Detta kallas offset. I förhandlingen är ett av villkoren att kunden investerar ett visst belopp i viss ekonomisk verksamhet i landet. Att investera betyder inte att betala. Det är en relativt vanlig enhet under de senaste åren och används ofta av vissa länder, inklusive Brasilien och Indien. Det står säljaren fritt att vägra. men det är villkoret.

      • Jag inbillar mig att det är ett litet skrivfel, och att det är säljaren som åtar sig att investera i kundlandet? Så Sverige säljer 6 miljarder euro i flygplan, men under förutsättning att de investerar 9 i landets ekonomi. Det är verkligen ganska övertygande. Jag föreställer mig att Frankrike därför måste ha investerat enorma summor i den indiska ekonomin...

        • Från minnet var det 4 miljarder euro på ett kontrakt på 8 miljarder euro. Men skillnaden var att allt Rafale Indianer tillverkades i Frankrike. Det här är lagbolagen Rafale som investerade. Dassault, till exempel, har utvecklat produktionen av vissa delar av Falcon i landet. Safran, å sin sida, stödde det obestämda i utvecklingen av Kivari-turbojet.

SOCIALA NÄTVERK

Senaste artiklarna