US Navy vill producera 4 Constellation-fregatter varje år tack vare ett andra varv

Med nästan 83 jagare och kryssare har den amerikanska flottan idag den mest formidabla marinkapaciteten vad gäller luftvärn och antiballistiskt försvar, såväl som när det gäller eldkraft mot land, alla dessa fartyg är båda utrustade med AEGIS luftvärns- och antimissilsystem och Tomahawk kryssningsmissiler. Å andra sidan lider den, sedan OH Perry-fregattens tillbakadragande, av en stor svaghet när det gäller eskort mot ubåtar. Faktum är att om Arleigh Burke jagarna verkligen har ett AN/SQS-53 skrovekolod, ett släpat ekolod och två SeaHawk anti-ubåtskrigföringshelikoptrar, är deras förskjutning och akustiska diskretion inte en ledande anti-ubåtskrigföringsplattform, särskilt eftersom den är nästan omöjligt att utföra ett effektivt luftvärns- och anti-ubåtskrigföringsuppdrag samtidigt. Utöver ytflottan har de andra komponenterna i striden under ytan av den amerikanska flottan också förlorat många kapacitet, med tillbakadragandet av S-3 Vikings från flyggruppen ombord, atomubåtar Virginia-klass attackflygplan effektivare vid makten projektion än i rollen som jägare-mördare, och P-8A Poseidons som hittills bara har en del av sin förmåga inom detta område.

Faktum är att de flesta västerländska flottor minskade avsevärt sin anti-ubåtskrigföring i och med sovjetblockets kollaps och slutet av det kalla kriget. De flesta av dem har verkligen, liksom den amerikanska flottan, till stor del förespråkat luftvärnskapacitet eller till och med autonomi till sjöss och lågintensiva uppdrag, snarare än att behålla denna typ av förmåga. I detta avseende är den franska flottan, som med sina mycket effektiva fregatter av Aquitaine-klassen i detta område, sina Atlantic 2 maritima patrullflygplan och sina nya Suffren-klass SSN:er, ett undantag genom att ha upprätthållit en hög nivå av stridsfärdigheter under ytan. poängen med att vara regelbundet lyfts fram av Nato under gemensamma övningar. Antiubåtskrigföring har dock återigen under flera år blivit ett ämne för stor oro för västerländska flottor, med moderniseringen och snabba maktökning av den ryska ubåtsflottan, men också av den som genomförts av Folkets befrielsearmé, både med effektiva och diskreta dränkbara båtar som ryska Iassen och Borei, eller kinesiska Type 039.

FREMM Aquitaine e1681914589915 Analyserar försvaret | Militära marinkonstruktioner | FÖRENTA STATERNA
De franska FREMM:erna i Aquitaine-klassen är förmodligen de bästa ytenheterna inom anti-ubåtskrigföring i väst hittills

Det var för att möta detta behov som i slutet av 2010-talet, under drivkraften av den avlidne senatorn John McCaine, och nästan mot den amerikanska flottans råd, lanserade den senare ett nytt program som syftade till att skaffa 20 multifunktionsfregatter men med avancerad anti-ubåtskrigföring. Det var italienska Fincantieri som införde sig 2020 i slutet av en öppen tävling, där den europeiska tillverkaren samtidigt hade kunnat dra nytta av ett utmärkt erbjudande både vad gäller prestanda och pris på grundval av de italienska FREMMs, och en betydande industriell närvaro över Atlanten tack vare Fincantieri Marinette Marine-varven, som redan producerade Freedom-klassen LCS. Den första enheten i denna klass, USS Constellation, är under uppbyggnad, medan de nästa två enheterna, USS Congress och USS Chesapeake, har beställts 2022. Men om nuvarande planering kräver leverans till från 2025 växelvis 1 sedan 2 fregatter varje år i ett taggigt mönster, chefen för sjöoperationer, amiral Gilday, avser nu att tillverka 4 fregatter per år tack vare inblandningen av ett andra varv.


Det finns 75 % av denna artikel kvar att läsa, prenumerera för att få tillgång till den!

Metadefense Logo 93x93 2 Försvarsanalys | Militär sjöbyggnad | FÖRENTA STATERNA

den Klassiska abonnemang ge tillgång till
artiklar i sin fullständiga versionoch utan reklam,
från 1,99 €.


För vidare

2 Kommentarer

SOCIALA NÄTVERK

Senaste artiklarna