Varför överensstämmer inte formatet för de franska väpnade styrkorna med det operativa kontraktet som presenterades av ministern för väpnade styrkor?

- Annons -

Är det operativa kontraktet som presenterades av ministern för de väpnade styrkorna, Sebastien Lecornu, vid sidan av omröstningen om LPM 2024-2030, i överensstämmelse med formatet för arméerna som är ett resultat av tillämpningen av denna LPM? Det är långt ifrån självklart...

Medan Nationalförsamlingens försvarskommission ändrade och validerade utkastet till militär programmeringslag 2024–2030, och lägger särskilt till skyldigheten för staten att garantera de 13 miljarder euro i exceptionella intäkter i finansieringsplanen, ministern för de väpnade styrkorna, delvis upprörd över den många kritiken av "bristen på ambition" hos denna LPM som ännu kommer att se , och den överlägset mest betydande budgettillväxten för Försvarsmakten på 30 år, insisterade på att specificera vad målen var, särskilt när det gäller operativa kontraktet.

Så här ville Sebastien Lecornu i en Tweet på sitt konto beskriva det huvudsakliga operativa kontraktet som anförtrotts de tre arméerna. För armén kommer det att vara en fråga om att kunna sätta in en division som särskilt består av 3 stridsbrigader, samt alla ledningskapaciteter för att övervaka en armékår, i enlighet med Frankrikes tillskrivningar på den sydeuropeiska fronten inom Nato.

- Annons -

Den franska marinen kommer å sin sida att behöva kunna sätta in sin bärarstridsgrupp organiserad kring atomhangarfartyget Charles de Gaulle och sedan dess efterträdare. Slutligen kommer flyg- och rymdstyrkan å sin sida att behöva kunna sätta in en skvadron bestående av framför allt 40 stridsflygplan.

De sålunda definierade målen tycks vara helt i linje med Frankrikes åtaganden, särskilt gentemot Nato, och motsvarar Frankrikes positionering som en viktig allierad och balanserande makt som den verkställande makten har fört fram.

Men de visar sig också vara mycket överlägsna de som gjorde det möjligt att definiera formatet för de franska arméerna inom ramen för vitboken från 2013, medan LPM 2024-2030 i många aspekter fortfarande bygger på samma format, och detta rörande de 3 arméerna.

- Annons -

Frågan uppstår därför om överensstämmelsen mellan den bana som definieras av den framtida LPM, och det operativa kontraktet som presenterats av Försvarsmaktens minister.

Armé: Sätt in en division med 2 brigader

Åtagandena beträffande den franska armén förblir, mer eller mindre, identiska med vad de var fram till nu. Faktum är att Frankrike redan övervakar Natos sydeuropeiska front och måste därför inte bara ta över befälet över en armékår som består av divisioner och brigader av lokala styrkor och allierade dedikerade till denna front (som Belgien), utan också för att bidra till den med en division bestående av 2 stridsbrigader.

För att uppnå detta kan armén förlita sig på 6 organiska brigader uppdelade i 2 divisioner. Enligt de franska åtagandena inom Nato ska den senare kunna sätta in en första stridsbrigad på en vecka, samt en andra brigad inom 30 dagar.

- Annons -
formatet för de franska arméerna motsvarar inte det operativa kontraktet som definierats av MINARM

För att uppnå detta säkerställer de franska brigaderna en operativ rotation, med en brigad som säkerställer beredskapen, vilket var fallet för Servalbrigaden som utplacerades i Mali 2013 med mycket kort varsel. En andra brigad, som är under utbildning, säkerställer 30 dagars beredskap, medan en tredje brigad också är under utbildning, för att kunna ta larmet i tur och ordning.

De sista 3 brigaderna vilar och regenererar, särskilt efter utplaceringar, och deltar även i andra utplaceringar utanför Natos ramar. Tyvärr visar sig denna organisation vara mer teoretisk än praktisk, och Nato själv ansåg tills nyligen att armén endast kunde säkerställa utplaceringen av en förstärkt brigad efter 30 dagar, och möjligen av en andra brigad efter 90 dagar.

Faktum är att för att inta en sådan operativ ställning skulle det vara nödvändigt att skapa 2 nya brigader för armén, för att effektivt ha tillräckliga rotationsmedel för att anta den uthålliga utplaceringen över tiden av 2 brigader på begäran. nämna ett åtagande).

Dessutom bör man komma ihåg att en betydande del av de franska regementena är specialiserade, såsom marina infanterienheter för amfibieanfall, fallskärmsenheter för luftstrider och bergstrupper.


LOGO meta försvar 70 Militär planering och planer | Militära allianser | Försvarsanalys

Resten av den här artikeln är endast för prenumeranter

den Klassiska abonnemang ge tillgång till
alla artiklar utan reklam, från €1,99.


Nyhetsbrev prenumeration

Registrera dig för Meta-Defense nyhetsbrev att ta emot
senaste modeartiklarna dagligen eller veckovis

- Annons -

För vidare

SOCIALA NÄTVERK

Senaste artiklarna