Förutse förseningar i leveransen av Columbias vill den amerikanska flottan påskynda förlängningen av Ohio kärnubåtar

Ohio SSGN e1636560021685

Livslängden för några av de amerikanska kärnvapenubåtarna från Ohio kommer att behöva förlängas snabbt för att tillåta korsningen med igångsättningen av Columbia-klassens SSBN.

Oftast, när ytterligare förseningar bromsar eller skjuter upp program för leverans av militär utrustning, finns orsakerna i tekniska svårigheter eller till och med i budgetbeslut.

Det är dock inte dessa faktorer som oroa USA:s marinsekreterare Carlos Del Toro över leveransen av nya ballistiska missilubåtar av Columbia-klass som måste ersätta Ohio atomubåtar från 2027.

Om 3 år skiljer leveransen av den första enheten till den amerikanska flottan 2027 och den andra enheten 2030, och ytterligare två år tills den tredje enheten 2032, måste de andra 9 fartygen, för sin del, vara levereras med en hastighet av en ubåt per år fram till 2040.

För att säkerställa beständigheten hos den nukleära avskräckningsdelens ubåtskomponent, som kräver 10 operativa SSBN, skulle den amerikanska flottan, från 2026, åta sig att fastställa vilka Ohio-klassfartyg som återigen skulle kunna förlängas med några år.

Låt oss komma ihåg att Ohio, som togs i drift mellan 1984 och 1997 angående de 12 fartyg som för närvarande säkerställer den amerikanska kärnvapenavskräckningen, redan hade förlängts för första gången för några år sedan, så att de kunde nå en operativ livslängd på 42 år. mot 35 år som ursprungligen planerades, och därmed säkerställa överlappning med Columbia-programmet.

Ohios kärnvapenubåtar, liksom Los Angeles, togs i bruk under 80- och 90-talen.
Amerikanska varv upplever många rekryteringssvårigheter, särskilt efter Covid-krisen.

Internationella spänningar, och det absoluta behovet av att upprätthålla en fullt fungerande och garanterad avskräckande hållning under de kommande åren, tvingar nu den amerikanska flottan att förlänga den operativa livslängden för några av dessa fartyg, för att förutse eventuella förseningar av Columbia-programmet.


Resten av den här artikeln är endast för prenumeranter -

Artiklar med fullständig åtkomst är tillgängliga i avsnittet "Gratis artiklar". Flash-artiklar är öppna i full version i 48 timmar. Prenumeranter har tillgång till analys- och sammanfattningsartiklarna i sin helhet. Artiklar i Arkiv (mer än två år gamla) är reserverade för Premium-prenumeranter.

- 15 % på ditt abonnemang Classic eller Premium (månadsvis eller årligen) med koden Tillbaka till skolan23
Endast fram till 30 september!


Dela artikeln:

Om du vill veta mer