Den franska flottan uppmanar europeiska flottor att fylla de utrymmen som lämnats av USA

Franska marinen PA NG 01 v2 800x534 1

Medan den amerikanska flottan uppmanas att öka sina utplaceringar i Stillahavsteatern, uppmanade den franske amiralen Pierre Vandier, stabschef för National Navy, de europeiska flottorna att ersätta sin allierade för att fylla de frigjorda utrymmena av USA.

Som vi vet lanserar kinesiska varv, varje år, nästan ett dussin jagare och fregatter, såväl som många andra fartyg, inklusive de mest imponerande och moderna, avsedda att komma och svälla folkets befrielsearmés flotta.

För att hantera det kan den amerikanska flottan fortfarande lita på den massa och effektivitet som dess flotta ger den, såväl som på de förnyade medlen från sina regionala allierade som Australien, Japan eller Sydkorea.

Men under de kommande åren, och trots den ökade amerikanska flottproduktionen, kommer Washington att behöva koncentrera allt mer av sina resurser i Stilla havet för att hantera PLA:s maktökning, och därmed minska sin närvaro på andra teatrar, nej mindre utsatt.

Det är just för att förutse denna ohjälpliga amerikanska svängning mot Kina somAmiral Pierre Vandier, stabschef för den franska marinen, uppmanade de europeiska marinsoldaterna att organisera sig för att komma och fylla de utrymmen som den amerikanska flottan lämnat, med anledning av Första Sea Lord's Seapower Conference 2023 hölls på Lancaster House den 16:e och 17:e maj.

Den franska flottan och europeiska flottor samarbetar ofta under utplaceringen
Europeiska flottor samarbetar ofta om utbyggnader

För den franska amiralen är det inte bara viktigt att de europeiska flottorna ökar sin närvaro i Medelhavet som i Nordatlanten, sina traditionella operationsteatrar, utan också i Persiska viken och i norra Indiska oceanen, just för att tillåta en frikoppling av den amerikanska flottan samtidigt som de upprätthåller en betydande och avskräckande närvaro på dessa kritiska teatrar för försörjning av européer, särskilt kolväten.

Utöver själva utplaceringarna efterlyste amiral Pierre Vandier också att de europeiska flottornas interoperabilitet skulle öka och stärkas, både tekniskt och operativt, så att en europeisk multinationell flotta kan fungera som en enhetlig flotta.

Genom att förbättra denna interoperabilitet och denna gemensamma erfarenhet kommer europeiska utplaceringar därför att bli mycket mer effektiva och avskräckande, genom att agera som en enad marinstyrka för att beröva en potentiell motståndare varje möjlighet som skulle kunna övertyga honom om att vidta åtgärder.


Resten av den här artikeln är endast för prenumeranter -

Artiklar med fullständig åtkomst är tillgängliga i avsnittet "Gratis artiklar". Flash-artiklar är öppna i full version i 48 timmar. Prenumeranter har tillgång till analys- och sammanfattningsartiklarna i sin helhet. Artiklar i Arkiv (mer än två år gamla) är reserverade för Premium-prenumeranter.

- 15 % på ditt abonnemang Classic eller Premium (månadsvis eller årligen) med koden Tillbaka till skolan23
Endast fram till 30 september!


Dela artikeln:

Om du vill veta mer