Den kinesiska folkets befrielsearmé står också inför allvarliga rekryterings- och behållasvårigheter.

PLA Drill Industrial Fabric Defense BITD | Artilleri | MBT stridsvagnar

Om du är en lojal läsare av Meta-defense vet du att problemet med mänskliga resurser har blivit ett stort problem under de senaste åren för de flesta västerländska arméer som samtidigt står inför tre faktorer som försämrar deras arbetsstyrka. Detta är också fallet för den kinesiska folkets befrielsearmé.…

Läs artikeln

Kommer Royal Navy, efter Italien och Tyskland, också skaffa "Super Destroyers"?

TYPE83 UKDJ e1686308283520 Försvarsindustriväv BITD | Artilleri | MBT stridsvagnar

I mars 2019, när Meta-defense fortfarande var relativt "grönt", publicerade vi en artikel med titeln "Ska vi bygga kryssare igen för den franska flottan". Detta lyfte fram den troliga återkomsten av stora tunga ytfartyg av kryssningstyp. Genom sin koncentrerade eldkraft både vad gäller...

Läs artikeln
franska