Försvarsinsatser: kommer tröskeln på 2 % av BNP snart att krossas under påtryckningar från USA?

LMinimiförsvarsinsatsen, som Nato fastställt till 2 % av BNP för dess medlemmar, ifrågasätts och bedöms allt oftare regelbundet som anakronistisk och otillräcklig, medan flera analyser rörande aktuell geostrategisk utveckling nyligen har publicerats över Atlanten.

Oavsett resultatet av det amerikanska presidentvalet 2024 kan det mycket väl hända att Washington snart kommer att sätta press på sina europeiska allierade för att höja denna tröskel och på så sätt återbalansera den omöjliga globala strategiska ekvationen som håller på att växa fram.

Uppkomsten av tröskeln på 2 % för Natos försvarsinsats

Regeln om minsta försvarsinsats på 2 % av BNP inom Nato uppfattas idag, både av den allmänna opinionen och av en stor del av den västerländska politiska sfären, som tröskeln för effektivitet som möjliggör att en övergripande kollektiv säkerhet kan säkerställas.

Faktum är att för många skulle denna tröskel ha fastställts efter inlärda och komplexa beräkningar, utvärderingar och prognoser, för att bestämma den optimala mängden. Så är dock inte fallet, snarare tvärtom.

2 % försvarsinsats fastställd vid NATO-toppmötet i Cardiff 2014
Regeln om en minsta försvarsinsats på 2 % av BNP förhandlades fram inför Nato-toppmötet 2014 i Cardiff.

Som förberedelse för Nato-toppmötet i Cardiff 2014, fick Natos politiska och militära ledare ett särskilt svårt uppdrag, att hitta det maximala beloppet av en gemensam försvarsinsats, acceptabel för alla medlemmar av alliansen under detta toppmöte. Så här såg tröskeln på 2 % ut, liksom tidsfristen 2025 utan några andra mellanliggande begränsningar, eftersom det var den bästa kompromissen som var acceptabel för alla intressenter.

För många av dåtidens ledare var detta avtal symboliskt och mycket icke-bindande, med dess särskilt långa tidsplan som gjorde det möjligt för dem att skjuta upp ansvaret att hitta den nödvändiga finansieringen till nästa mandat, eller till och med nästa. Dessutom är det tydligt att fram till den ryska offensiven i Ukraina verkade de allra flesta europeiska länder, men även Kanada, långt ifrån vara särskilt bekymrade över detta åtagande.

Inte ens efter det kommer Belgien, Kanada, Portugal och Italien inte att respektera tidsfristen 2025, ibland mycket, utan att oroa sig mer än med rätta (Luxembourg är ett exempel), å andra sidan, på grund av en mycket hög BNP per capita och en mycket låg befolkning).

Golvtröskeln för en försvarsinsats på 2 % som fastställdes av Nato 2014, representerar därför bara den lägsta gemensamma politiska nämnaren för dess medlemmar, dessutom 2014, då uppfattningen om hotet var radikalt annorlunda idag.

Ryska arméer är mycket kraftfullare 2030 än 2022

Hotet, och i synnerhet hotet som Ryssland utgör mot Europa, har emellertid utvecklats mellan 2014 och idag, och lovar att utvecklas ytterligare under de kommande åren, oavsett slutsatsen av konflikten i Ukraina.

T-14 Armata 9 maj 2015 Röda torget
Den officiella presentationen av T-14 Armata under paraden den 9 maj 2015 för 70-årsdagen av segern mot Nazityskland. Åtta år senare är Armata fortfarande inte i drift.

Det finns 75 % av denna artikel kvar att läsa, prenumerera för att få tillgång till den!

Metadefense Logo 93x93 2 Försvarsmaktens budgetar och försvarsinsatser | Försvarsnyheter | Militära allianser

den Klassiska abonnemang ge tillgång till
artiklar i sin fullständiga versionoch utan reklam,
från 1,99 €.


För vidare

1 KOMMENTAR

SOCIALA NÄTVERK

Senaste artiklarna