Sverige aktiverar tjänsteplikt för vissa utbildningar

Sju år efter återgången av den obligatoriska värnplikten har de svenska myndigheterna just meddelat aktiveringen av den obligatoriska civiltjänstgöringen för unga med yrkeskunskaper inom området första hjälpen, eller produktion och transport av el. I tillämpning av totalförsvarsdoktrinen som lanserades 2017, syftar detta beslut, förmodligen inspirerat av konflikten i Ukraina, till att öka landets motståndskraft mot eventuell aggression.

Liksom Finland var Sverige, under hela det kalla kriget, starkt fäst vid sin neutralitet och till att vid behov säkerställa försvaret av sitt territorium, medan 85 % av de unga svenska folket vid den tiden genomförde en obligatorisk militär där. tjänstgöring på 11 månader, vilket ger den svenska försvarsmakten betydande operativ och defensiv potential.

Avstängd 2010, värnplikten återinfördes 2017 av Stockholm, till stor del för att övervinna de svårigheter som de svenska arméerna stötte på vid rekrytering. År 2023 har alltså 4 000 unga svenskar fullgjort sin värnplikt, vilket representerar 15 % av landets väpnade styrkor.

Svenska arméns värnplikt
År 4 fullgjorde 000 2023 unga svenskar sin värnplikt i Sverige. Det kommer att finnas 5 000 år 2024 och förmodligen 6 000 år 2026.

Inför det växande hotet planerar de svenska myndigheterna att öka antalet värnpliktiga till 6 000 år 2025 och till 10 000 år 2035, kanske till och med längre än om situationen kräver det. Till denna värnplikt läggs nu civiltjänstgöring, även den obligatorisk, som avser unga svenskar med kompetens inom hälso- eller elproduktionsområdet.

Hälsa och el: de två utbildningar som den nya obligatoriska offentliga förvaltningen i Sverige riktar sig till

Det har den svenska civilförsvarsministern Carl-Oskar Bohlin precis meddelat civiltjänst, som hittills uteslutande byggt på frivillig tjänst, hade blivit obligatorisk, från och med den 19 januari, för ungdomar med beprövad utbildning inom hälsoområdet, i synnerhet första hjälpen, samt de med kompetens inom området elproduktion och transporter.

Liksom med värnplikten gäller, även om civiltjänstgöring anses vara obligatorisk, dock inte alla unga i åldern 18 till 30 år som uppfyller de angivna kriterierna. Endast de som är uppringda av berörda tjänster är skyldiga att svara. Antalet unga som berörs kommer att bero på de behov som uttrycks av statlig service, men även regioner och kommuner.

Detta arbetssätt gör att svenska institutioner kan förlita sig på en stabil rättslig och konstitutionell grund, utan att på kort sikt behöva möta en massiv tillströmning av rekryter. En åldersgrupp representerar faktiskt i landet runt 100 000 unga varje år. Faktum är att med 4 000 värnpliktiga i arméerna är värnpliktsgraden knappt 4 %, och civiltjänstgraden kommer med all säkerhet också att vara mycket låg.

Progressiviteten hos värnplikten och den svenska civiltjänstgöringen svarar således på många imperativ och begränsningar, vare sig de är operativa, politiska och socialekonomiska, i synnerhet den gradvisa ökningen av makten för de svenska arméerna, som har gått från 2 manöverbataljoner och 4 hjälpkompanier som kan mobiliseras inom 90 dagar 2010, till 7 manöverbataljoner och lika många hjälpbataljoner som kan mobiliseras inom 7 dagar 2019.

Rysk attack mot ukrainskt elnät
De ryska strejkerna mot det ukrainska elnätet påverkade säkerligen det svenska civilförsvarsdepartementet i att utveckla profilerna för aktiveringen av den obligatoriska civiltjänsten.

Det finns 75 % av denna artikel kvar att läsa, prenumerera för att få tillgång till den!

Metadefense Logo 93x93 2 Sverige | Försvarsnyheter | Landstyrkor

den Klassiska abonnemang ge tillgång till
artiklar i sin fullständiga versionoch utan reklam,
från 1,99 €.


För vidare

3 Kommentarer

 1. Jag vet inte om det kommer från mig, men efter stycket som börjar med "Titta noga, vi hittar, här" har jag betalväggen som ber mig att ansluta, även om jag redan är det.

  När det gäller värnplikten undrar jag om vi inte i Frankrike kunde utöva det på ett sätt som är mer anpassat till tiden, snarare än den vanliga luckan på cirka tio månader i armén mitt under utbildningen av unga. Varför inte översätta denna värnplikt till obligatoriskt deltagande i arméns operativa reserv, eftersom den redan finns?
  Vi skulle kunna tänka oss att alla unga fransmän skulle behöva, mellan 18 och 20 år, genomgå 25 dagars initial militär reservistutbildning när de vill. Sedan, under de kommande 10 åren (ungefär, kanske mindre), skulle de behöva tillbringa 25 dagar varje år i armén, vilket de kunde göra på helger eller under sina semestrar, beroende på studier/jobb. De skulle få möjlighet att gå upp i rang efterhand som studierna fortskred, och skulle kanske till och med få betalt (för att ses). Totalt skulle de ha tillbringat 11x25 dagar i armén, 275 dagar totalt, eller 9 månader. Sedan, om de vill, förnyar de sitt kontrakt, eller återgår helt till det civila livet.
  Detta skulle göra det möjligt att ha en ständigt uppdaterad stor reserv, som skulle kunna tränas i den nya utrustning som kommer i tjänst i armén under tiden, utan att armén behöver hantera ett alltför stort antal värnpliktiga samtidigt, och utan inte längre avbryta skolkarriären.
  Vad tror du ?

  • Det fanns en bugg på sidan, den är åtgärdad)
   Ditt förslag är intressant. Problemet idag är dock att en åldersgrupp i Frankrike skulle vara 700 000 ungdomar. Omöjligt att integrera dem alla och ge dem den nödvändiga utbildningen, utan att djupt störa arméernas organisation och effektivitet, och utan att öka budgeten med 50%. Frågan är om, även om det innebär att öka budgeten så mycket, att ta till allmän värnplikt, vare sig det är traditionellt eller kopplat till nationalgardet, är den bästa lösningen? Om vi ​​hade 15 år framför oss skulle det kunna. Men jag tvivlar på att vi har dem.
   Den svenska modellens intresse är just dess progressiva dimension, samtidigt som den förblir obligatorisk och uteslutande inriktad på "försvar och offentlig service", utan att andra hänsyn stör debatten.

   • Du har rätt. Och ärligt talat skulle jag inte ha sagt "ALLA unga fransmän", jag tänkte faktiskt på något som svenskarna gör.
    Detta skulle kunna ske gradvis och/eller endast beröra en del av ungdomen. Vi skulle dra lott för att förhindra att de rikaste är de som flyr.
    Slutligen talade jag där om armén, men vi föreställer oss att detta skulle kunna utvidgas till reserven för brottsbekämpning, civil säkerhet, brandmän

SOCIALA NÄTVERK

Senaste artiklarna