Brittiska arméer skulle förlora 3 soldater för en enda rekrytering

Under en session i en brittisk parlamentarisk kommitté frågade en av talarna, en ledamot av parlamentet, försvarsministeriets ständige sekreterare om de svårigheter arméerna stöter på när det gäller rekrytering och behålla sin arbetsstyrka. Enligt honom skulle Hans Majestäts arméer förlora tre soldater för en enda rekrytering.

Detta problem med mänskliga resurser påverkar långt ifrån bara de brittiska arméerna. Ja, överallt i Europa, och mer allmänt i väst, möter de väpnade styrkorna betydande svårigheter på detta område, även om de kan ta sig an olika aspekter. Samtidigt verkar de ryska och kinesiska arméerna vara mycket mindre utsatta för det, vilket skapar en strategisk fråga om detta ämne under de kommande åren.

Alla europeiska länder har förbundit sig, med mer eller mindre beslutsamhet, att öka sina försvarsutgifter, under det gemensamma trycket av spänningar med Ryssland och Nato för att klara sig.

Men om tillkännagivanden om program för förvärv och utveckling av ny utrustning mångdubblas, med hjälp av miljarder euro, står alla dessa arméer inför ett betydande polymorft problem inom området mänskliga resurser.

Fenomenet tycks ha fått en kritisk dimension de senaste månaderna och hotar, bortom de uttalade ambitionerna om modernisering och förstärkning av arméerna, själva effektiviteten hos försvarsverktyget, även om det finansieras av en stor ekonomisk insats.

De brittiska arméerna misslyckas med att hejda personalkrisen

Om beredskapen har mångdubblats i Europa, liksom i hela den västerländska sfären, under flera år, får nu den information som framkommer i dag, om de svårigheter arméerna möter med att rekrytera, men också att behålla sina trupper, en karaktär som är så oroande att det blir strategiskt.

brittiska arméer
Brittiska arméer skulle förlora 3 soldater för en enda rekrytering 3

Den senaste varningen kom från Storbritannien, under en session i Public Accounts Committee som granskade planen för försvarsutrustning för 2023-33.


Det finns 75 % av denna artikel kvar att läsa, prenumerera för att få tillgång till den!

Metadefense Logo 93x93 2 Militär planering och planer | Försvarsnyheter | Försvarsmaktens budgetar och försvarsinsatser

den Klassiska abonnemang ge tillgång till
artiklar i sin fullständiga versionoch utan reklam,
från 1,99 €.


För vidare

SOCIALA NÄTVERK

Senaste artiklarna