Den holländska flottan kommer att ha formidabla luftvärnsfregatter från 2034.

Den holländska flottan presenterade nyligen de första egenskaperna hos de framtida luftförsvarsfregatterna, som i början av nästa decennium kommer att ersätta de fyra De Zeven Provinciën-klassens fregatter.

Särskilt väl beväpnade och utrustade, dessa fartyg lovar att visa sig vara mycket effektiva eskorter, samtidigt som de tar hänsyn till de senaste lärdomarna på detta område, särskilt när det gäller hotet från drönare i Röda havet. Precis som kommer att vara, dessutom, de framtida holländska amfibiska anfallsfartygen, presenterade vid samma tillfälle.

Återuppbyggnaden av de holländska arméerna har genomförts i full fart sedan 2017

De flesta europeiska länder har blivit medvetna om verkligheten av hotet från utvecklingen av den ryska militära kapaciteten, förknippad med skärpningen av Moskvaregimen, från februari 2022, och starten av den ryska specialmilitära operationen mot Ukraina, som den cyniskt presenterades av Kreml.

F-35A holländska flygvapnet
Inledningsvis för 37 flygplan har F-35A-ordern för det holländska flygvapnet sedan utökats till 52 stridsflygplan, för att svara på ökat operativt tryck.

Så var inte fallet i Haag. Från och med 2017, efter traumat från Flight MH17 som sköts ner av en rysk Buk-missil över Ukraina, åtog sig de nederländska myndigheterna att avsevärt öka sina försvarsinsatser.

Denna gick alltså över från 1,16 % av BNP och 9 miljarder euro 2017, till nästan 23 miljarder euro för mer än 2 % av BNP 2024, med sikte på 31 miljarder euro och nästan 2,5 % av BNP år 2030, långt före alla andra västeuropeiska länder på detta område.

Inledningsvis användes dessa resurser för att finansiera vissa nyckelprogram, som att ersätta F-16:orna med amerikanska F-35A, övergången från ett flottmål på 37 flygplan som ursprungligen var inriktade på, till 52 amerikanska plan nu.

På sjöfältet har Haag sedan 2019 förbundit sig att tillsammans med Belgien utveckla 12 stora minkrigsfartyg, sex per land, för att ersätta minjägare Tredelad.

Treparts minjägare nationella flottan
Ytskepp, trepartsminjägare, CMT, Southern Cross M646, båtsman, Mission Gap 09

Det finns 75 % av denna artikel kvar att läsa, prenumerera för att få tillgång till den!

Metadefense Logo 93x93 2 Försvarsanalys | Försvarsmaktens budgetar och försvarsinsatser | Militära marinkonstruktioner

den Klassiska abonnemang ge tillgång till
artiklar i sin fullständiga versionoch utan reklam,
från 1,99 €.


För vidare

4 Kommentarer

SOCIALA NÄTVERK

Senaste artiklarna