De kinesiska försvarsutgifterna 2022 var likvärdiga med USA:s, enligt en amerikansk tankesmedja.

Som varje år ger publiceringen av SIPRI-rapporten om världsmakternas försvarsutgifter upphov till många tolkningar genom pressartiklar och många mer eller mindre informerade kommentarer.

Som vi nyligen nämnde, om publiceringen av dessa budgetar, som presenteras av SIPRI, har ett syntetiskt intresse, är dess triviala användning, för att härleda en förmodad relation mellan militära styrkor, högst tveksam, för att inte säga vilseledande. Det är knappast förvånande i detta avseende att dessa siffror främst används av Ryssland och Kina, för att stödja deras egen berättelse, snarare än av alla världens militära makter.

Det är i detta sammanhang som American Enterprise Institute for Public Policy Research, eller AEI, en opartisk (icke-politiskt ansluten) amerikansk tankesmedja, nyligen publicerade en metod som syftar till att omvandla denna ansiktsbudget till en mer sannolikt kompenserad budget vara en indikation på utvecklingen av maktbalansen.

Dess slutsatser är som sådana, om inte förvånande, i alla fall helt klara. Enligt dess forskare skulle de kinesiska försvarsutgifterna, för referensåret 2022 som används här, faktiskt vara mer än tre gånger högre än den nominella budget som Peking angav och som tas upp av SIPRI. Framför allt skulle de vara nästan perfekt anpassade till den amerikanska försvarsbudgeten samma år.

Den missvisande jämförelsen av försvarsutgifter mellan världens militärmakter

Som nämnts i artikeln " Att jämföra länders försvarsbudgetar är ett allvarligt misstag! Det är därför… » den 23 april, den jämförelse som framkallats av SIPRIs årliga publicering av världsarméernas budget, är ofta ineffektiv, ibland mindre, helt missvisande.

HQ-18B hypersonisk missil Nordkorea
Trots en försvarsbudget på endast 0,96 miljarder dollar har Nordkorea en mycket betydande militär makt, inklusive på det ballistiska området, och har ett femtiotal kärnstridsspetsar.

För att ge sammanfattningsdokumentet en homogen form, passerar SIPRI det genom flera filter, inklusive harmoniseringen av dessa budgetar i amerikanska dollar, som inte tar hänsyn till många ekonomiska, sociologiska och politiska faktorer kring användningen av dessa budgetar.

Det övertygande exemplet som tas i den här artikeln är Nordkorea. Dess årliga försvarsbudget på 0,96 miljarder dollar är faktiskt inte alls representativt för landets militärmakt, som har en armé på 1,3 miljoner man, 5000 2500 stridsvagnar och XNUMX XNUMX artillerisystem, samt bara ett femtiotal kärnstridsspetsar.

Till och med kompenserad för den köpkraftsparitet som tillämpas på Nordkoreas BNP, nådde den bara 3 miljarder dollar, återigen, oproportionerligt med verkligheten för landets militärmakt. Kom ihåg att Sydkorea spenderar 14 gånger denna budget kompenserad av köpkraftsparitet, och måste fortfarande förlita sig på de 28 000 amerikanska soldaterna, och Washingtons kärnvapenparaply, för att skydda sig.

Vi förstår, under dessa förhållanden, i vilken utsträckning den enkla jämförelsen av försvarsutgifter mellan länder baserat på mycket olika ekonomiska, tekniska och industriella realiteter är meningslös, för att kunna dra någon relevant slutsats om utvecklingen av den militära maktbalansen.

Den kompenserade beräkningsmodellen av den kinesiska försvarsbudgeten från tankesmedjan AEI

Det är i detta sammanhang som den amerikanska tankesmedjan American Enterprise Institute for Public Policy Research, eller AEI, åtog sig att lägga vissa grunder m.h.t. en kompenserad beräkningsmodell gör det faktiskt möjligt att ge dessa budgetuppgifter en mer realistisk tolkningspotential.

kinesiska väpnade styrkor
Kinas väpnade styrkor är 2 miljoner starka, en tredjedel av dem är värnpliktiga.

Det finns 75 % av denna artikel kvar att läsa, prenumerera för att få tillgång till den!

Metadefense Logo 93x93 2 Försvarsmaktens budgetar och försvarsinsatser | Försvarsnyheter | FÖRENTA STATERNA

den Klassiska abonnemang ge tillgång till
artiklar i sin fullständiga versionoch utan reklam,
från 1,99 €.


För vidare

SOCIALA NÄTVERK

Senaste artiklarna