4 argument för att öka försvarsindustriella investeringar i Frankrike

När våren 2023, konturerna av den framtida franska militärprogrammeringslagen, för perioden 2024–2030, offentliggjordes, ansåg en stor majoritet av specialistobservatörer, med rätta, att det var ett ambitiöst lagförslag som svarar mot framtidens utmaningar.

På området för försvarsindustriella investeringar skulle den årliga budgeten gradvis öka från 8 miljarder euro per år, för forskning och utveckling, såväl som för förvärv av stora effektprogram, till 12 miljarder euro per år senare, med målet att nå 18 till 20 miljarder euro per år, i slutet av lagen. Sedan dess har sammanhanget kring dessa områden utvecklats avsevärt, under en särskilt kort tidsperiod.

Mellan de ökade spänningarna med Ryssland, hoten från Donald Trump om amerikanskt skydd av Europa och de senaste tillkännagivandena om ökade försvarsbudgetar från de stora europeiska industriländerna, som verkade bara vara 12 månader, som en exemplarisk ambition, nu riskerar att bli ett handikapp, till och med ett hot, för den franska försvarsindustrin, och alla delar som följer av den.

Det är därför relevant att ifrågasätta möjligheten, konsekvenserna och hållbarheten av en ytterligare ökning av krediter till försvarsindustrin i Frankrike, både på den internationella, europeiska och nationella scenen.

Är LPM 2024-2030 redan föråldrad inför förändringar i säkerhetsmässiga, industriella och tekniska sammanhang?

Även om detta verkligen inte är trevligt, särskilt när det gäller en LPM med ambitioner som inte står i proportion till dem som hade föregått den hittills, måste de franska myndigheterna i dag ifrågasätta dess relevans, eller tvärtom, dess eventuella inkurans, med tanke på förändringarna i säkerhetsmässiga, industriella och tekniska sammanhang som observerats under de senaste tolv månaderna.

Postulaten av LPM 2024-2030 under dess design

När det utvecklades verkade de ryska arméerna mycket försvagade. De flesta experter uppskattade alltså att det skulle ta många år för Moskva att reformera en militärstyrka som så småningom skulle kunna besegra Ukraina och återigen representera ett potentiellt konventionellt hot mot Europa.

Försvarsindustriella investeringar kommer att ha mer än fördubblats i slutet av LPM 2024-2030
Försvarsindustriella investeringar kommer att ha mer än fördubblats i slutet av LPM 2024-2030

Samtidigt hade de stora europeiska försvarsindustrinationerna, Storbritannien, Tyskland, Italien, Spanien och till och med Sverige, inte aviserat några reformer eller någon avsikt om större reformer på detta område. Den europeiska militära programmeringen förblev i själva verket nära vad den var två år tidigare, bortsett från vissa nödförvärvsinitiativ, såsom tyska Zeitenwende.

Slutligen var antalet nya större försvarsmaterielprogram relativt stabilt jämfört med tidigare år. Det är sant att för att svara på nödsituationen hade europeiska kanslier till stor del förespråkat förvärv av importerad utrustning, särskilt från USA, Sydkorea och Israel, snarare än att engagera sig i utvecklingen ren.

Omvälvningen av det säkerhetsmässiga, industriella och tekniska sammanhanget, sedan juli 2023

Vi förstår därför känslan av tillfredsställelse som omgav publiceringen, sedan omröstningen, av LPM 2024-2030, som vid den tiden verkade särskilt ambitiös i Europa. Sedan dess har dock de flesta av dessa antaganden krossats. Därmed har Ryssland idag en stark position i Ukraina, och varningar ignorerade i början av 2023, angående den försvarsindustriella återhämtningen i landet, har till stor del kommit till stånd.

De stora europeiska industrinationerna har också utvecklat sina paradigm. Storbritannien har alltså åtagit sig en försvarsinsats på 2,5 %, 20 % högre än Frankrikes 2030. Sedan dess har London mångdubblat tillkännagivandena om nyutveckling av försvarsmateriel, inklusive, ibland, i motsats till multinationella program där de landet är ändå engagerat.

hypersonisk missil Storbritannien
London har tillkännagett utvecklingen av en nationell hypersonisk missil, som kan duplicera det fransk-brittiska FMC/FMAN-programmet, som har gjort små framsteg på många år.

Det finns 75 % av denna artikel kvar att läsa, prenumerera för att få tillgång till den!

Metadefense Logo 93x93 2 Frankrike | Försvarsanalys | Försvarsmaktens budgetar och försvarsinsatser

den Klassiska abonnemang ge tillgång till
artiklar i sin fullständiga versionoch utan reklam,
från 1,99 €.


För vidare

1 KOMMENTAR

  1. Det finns fortfarande politiskt utrymme. Alla politiska (och icke-militära) undertecknare av LPM insåg under omröstningen att det var ett minimum och inte ett maximum. Debatterna avslöjade mycket tydligt senatorernas och deputerades tvivel. Jag tror inte att situationen är blockerad alls. Och utsikterna till kommande spänningar och strider elektrifierar väljarna. Ingen vill bli överraskad.

SOCIALA NÄTVERK

Senaste artiklarna